Ābeces svētki

Vai tu atceries, kad pēdējo reizi iemācījies ko jaunu? Brocēnu vidusskolas pirmklasnieki ir iemācījušies vienas no svarīgākajām lietām pasaulē-lasī un rakstīt. Pazīt, lasīt un rakstīt katru no 33 latviešu alfabēta burtiem. Par godu šim svarīgajam notikumam 1. februārī svinējām Ābeču svētkus. Pasākums sākās ar foto orientēšanos skolā, jo katram no mums ir jāpazīst skola, lai tajā justos labi. Tālāk pirmklasnieki grupās devās pa stacijām, kurās pildīja ļoti interesantus uzdevumus par burtiem, pasakām un multfilmām. Vai zini, kā sauc multfilmu par zaļo, lielo cilvēkēdāju? Vai zini, kā uzrakstīt lielo rakstīto H burtu? Kad pēdējo reizi lēci klasītes? To visu šodien izbaudīja mazie skolēni. Katrā stacijā saņēma vārdu, kurus kopā salika un izveidojās sakāmvārds-Labāk izdari vienu labu darbu nekā simt sliktu. Svinību noslēgums bija skolas aktu zālē, kur mūs gaidīja Pepija, kaķis un klauns. Kopā ar Minjonu dejojām, priecājāmies, saņēmām medaļas un gardu kliņģeri. Lai iegūtās zināšanas palīdz mums kļūt gudrākiem, zinošākiem un erudītākiem!

Viviāna Grīnberga

     

														
Vivita Ķezbere

Pirmklasnieki viesojas bibliotēkā

Janvāra mēnesī 1. klases viesojās Brocēnu pašvaldības bibliotēkā. Laipnās, atsaucīgās bibliotekārītes iepazīstināja pirmklasniekus gan ar grāmatiņām, kuras piemērotas attiecīgajam vecumam un interesēm, gan arī ar programmu “Bērnu žūrija”. Daži jau bija iesaistījušies, bet pārējie labprāt atsaucās, lai to izdarītu un varētu piedalīties jaunāko grāmatu izvērtēšanā. Izrādījās, ka bibliotēkā var ne tikai lasīt, bet arī spēlēt dažādas spēles. Bērni to labprāt izmantoja. Vislielāko atsaucību guva Xbox interaktīvā kompjūterspēle, kura ļāva iejusties boulinga spēlētāja lomā un arī izkustēties.   Esam priecīgi un gandarīti par sadarbību ar savas pašvaldības bibliotēku un sakām lielu paldies tās vadītājai Valdai Ozoliņai un viņas jaukajai komandai par viesmīlīgo uzņemšanu! Ar nepacietību gaidīsim nākamo tikšanos!

Skolotāja Evita Sergejeva

 

														
Vivita Ķezbere

Pirmsskolas pedagogi viesojas 1.klasēs

18.janvārī 1.klašu skolēni ar nepacietību gaidīja ciemos savas bērnudārza skolotājas. Liels bija mazo skolēnu prieks un lepnums, kad varēja parādīt mīļajām audzinātājām, ko iemācījušies pirmajos mēnešos skolā. Audzinātājas 1.a klasē vēroja darbošanos mācību centros pie skolotājas Evitas Sergejevas, kopā ar 1.b klasi un skolotāju Vivitu Ķezberi pētīja dažādas vielas, bet skolotāja Viviāna Grīnberga un 1.c klase aicināja uz latviešu valodas zinībām. Pedagogi pārrunāja paveikto un apzinājās, ka praktiski darbojoties skolēniem vieglāk iekļauties skolas mācību procesā un iemācīties jauno vielu.

														
Vivita Ķezbere

„Pasaku Jampadracis”

19.decembrī sākumskolas skolēni aicināja vecākus uz koncertu, kura tematika bija saistīta ar pasakām. Pasaku ceļā viņus sagaidīja aizraujoši piedzīvojumi kopā ar jauko sniegavīriņu Olafu un briedēnu Svenu. Savā ceļojumā viņi sastapa pasaku tēlus no „Vecīša cimdiņa”, laidās sniegpārsliņu virpulī, dziedāja Ziemassvētku dziesmas, iepazinās ar dzīvnieku pasauli un satikās ar gada 12 mēnešiem. Abi draugi bēgdami no velna nedarbiem nonāca dzīvnieku pasaulē, bet kopā ar rūķiem izdejoja rūķu deju un meklēja pazudušo eglīti. Koncerta izskaņā ikviens varēja doties sagaidīt savu Ziemassvētku brīnumu.

Svetlana Tarasova

														
Vivita Ķezbere

Talantu skolas nodarbības

30.novembrī Brocēnu novada skolēni devās radošo tehnoloģiju piedzīvojumā. Nodarbības laikā skolēni uzzināja, kā tiek veidota un darbojas aizraujošā modelēšanas pasaule. Iepazinās ar tehnoloģijām, kas spēj darbināt miniatūrus vilcienus, auto un pat fabrikas. Bērni ar lielu aizrautību darbojās telpisku 3D maketu būves darbnīcā. Katrs izveidoja savu mazās pasaules gabaliņu – maketu, uz kura attēloja iegūtās zināšanas par elektroenerģiju- tās ražošanu, uzkrāšanu un izmantošanas veidiem. Izveidotie 3D darbi palika katra dalībnieka rīcībā – sapņu, prasmju un zināšanu turpmākai iedvesmai.

Skolotāja O.Visocka

														
Vivita Ķezbere

“Skaista mana tēvu zeme”

Brocēnu vidusskolas aktu zālē 17. novembrī norisinājās 1.-4. klašu koncerts „Skaista mana tēvu zeme” par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai. Pasākums tradicionāli tika atklāts ar Latvijas valsts himnu. Ar patriotiskiem dzejoļiem klausītājus priecēja sākumskolas skolēni: Undīne Priede-3.a, Daniels Šnitkins- 4.b, Rinalds Lazda-3.a, Luīza Līna Jekavicka-2.a, Amanda Ķeire- 1.b, Alekss Neimanis -2.b, Kate Sestule-1.a, Marta Breidaka-3.b, Dārta Dzene-4.b. Koncertu kuplināja 1.-6. klašu tautisko deju kolektīvs un 1.-4. klašu kora dziedātāji. Svētku uzrunu teica skolas direktors Egons Valters un par aktīvu dalību „Skolu labie darbi ceļā uz Latvijas simtgadi” pasniedza pateicības rakstus 1.a, 1.c, 3.c un 4.a. klašu skolēniem. Paldies visiem skolotājiem un kolektīvu vadītājiem par skolēnu sagatavošanu svētku koncertam, kā arī pasākuma organizatorei Ditai Dubultai!

Skolotāja Z.Serebrjakova

 

														
Vivita Ķezbere

3.a un 3.b klases viesojas Jaunpilī

Kā dzīvojuši senie latvieši? Ar ko nodarbojušies? Atbildes uz šiem jautājumiem 3.a un 3.b klases skolēni uzzināja ekskursijas laikā viesojoties Jaunpils viduslaiku pilī. Amatu mājā iepazinās ar aušanas tehniku, steļļu daudzveidību, vilnas dzijas krāsošanu ar krāsām, iegūtām no augiem. Priecājās par meistaru darbiem- austām segām, tautastērpu audumiem, rakstainiem cimdiem, rotaslietām. Praktiskajā nodarbībā bērni iemācījās noaust rokassprādzi no vilnas dzijas. Pastariņa muzejā skolēni iepazinās ar rakstnieka E. Birznieka –Upīša dzīvi. Apskatīja seno Ziemeļkurzemes lauku sētu, izspēlēja senās rotaļas. Katram bija iespēja veidot rudzu miltu kukulīti un cept to īstā krāsni, kura bija kurināta ar malku. No lauku krējuma bērni sakūla ar koka karoti sviestu lielā māla bļodā. Ekskursijas noslēgumā, bērni gardi apēda krāsnī pašu cepto maizīti ar sviestu.

Aicinām arī Jūs izstaigāt Pastariņa takas un iepazīt E. Birznieka –Upīša dzimtas vēsturi!

Klases audzinātāja S.Tarasova

														
Vivita Ķezbere

Putras diena

Oktobris bija Putras mēnesis. Putras mēneša tēma ,,Auzās ir spēks”. Soli pa solim 3.a klases skolēni uzzināja, kāpēc ir svarīgi ēst putras un kāpēc tās ir veselīgas. Noskaidroja par auzu lomu uzturā. Praktiski tika gatavotas dažāda veida putras un tās ēstas. Pagatavotās putras visiem ļoti garšoja.

3.a klases skolēni visus aicina -VAIRĀK ĒDIET PUTRAS!

Klases audzinātāja D.Staško

														
Vivita Ķezbere

Erudīcijas konkurss sākumskolā

Februāris sākumskolā paskrēja nemanot, jo pētījām, eksperimentējām un radoši darbojāmies. No 13. – 17. februārim sākumskolas 2., 3., un 4. klases piedalījās Erudīcijas konkursā. Mācību stundās iegūtās zināšanas bija iespējams pārbaudīt nestandarta situācijās. Uzdevumi bija ļoti daudzveidīgi, un katrs varēja parādīt savas zināšanas. Skolēni uzzināja, kas ir torosi, noskaidroja, vai ēdot mango var kļūt gudrāks. Vai Jūs zināt, kā tas iespējams, piedzimt 28. decembrī un tomēr dzimšanas diena ir vasarā? Skolēniem bija iespēja pārliecināties par savām prognozēšanas spējām un minēt ikdienā biežāk dzirdēto slengu patieso nozīmi. Tāpat varēja pārliecināties, par savām vecvārdu zināšanām. Liels paldies mūsu palīgiem no 5.b, 6. b, 7.a un 7.c!

Inga Zamberga, Daina Zariņa, Evita Sergejeva

														
Vivita Ķezbere

Projektu nedēļa sākumskolā

Labdien, cienījamie sākumskolas bērnu vecāki! Kā jau noteikti esat pamanījuši, no 6.- 10.februārim mūsu skolā bija Projektu nedēļa. Bērniem tā pagāja zinātkārā darbā un mirdzošām acīm. Sākumskolā gan bērniem, gan skolotājiem tas ir laiks, kad izbaudīt mācību darbu interesantāk, praktiski darbojoties, pētot un eksperimentējot. Lai mūsu sagatavotā avīzīte sniedz Jums nelielu ieskatu šīs nedēļas darbā!

Ar cieņu, direktora vietniece sākumskolas darbā V.Ķezbere

Projektu nedēļas avīzīte

														
Vivita Ķezbere