Šonedēļ

Laiks Pasākums
22.05.pirmdiena Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)
23.05.otrdiena

Informatīvā skolotāju sanāksme 7.50(112.)

8.30-9.10 Audzināšanas stunda „Jauniešu centrā „(10.-11.kl.)

Karjeras pasākums „Stāstu stāstīšana”10.10(5.kl.)(aktu zāle)

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

Metodiskā Padome 15.30 (sk. ist.)

24.05.trešdiena
25.05.ceturtdiena
26.05.piektdiena

Brocēnu pilsētas svētki- „Latvisko dziesmu festivāls”19.00 (BKC)

4.klases atvadas no sākumskolas (1.-4.kl.)10.00(aktu zāle)

27.05.sestdiena Brocēnu pilsētas svētki, Svētku gājiens 11.00-12.00, stāšanās 10.30(Skolas ielā), velkam zaļus krekliņus, dzeltenus aksesuārus.

 

														
Irēna Birgersone

Aicinām

														
Irēna Birgersone

Ģimenes pēcpusdiena

														
Irēna Birgersone

Nedēļas notikumi

Laiks Pasākums
15.05.pirmdiena

Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

Zilie brīnumi „Gudrais plastilīns”, „Gaisa raķete” 12.20(2.klasēm)

Zilie brīnumi „Ūdens attīrīšana”, „Skaņa” 13.20(3.klasēm)

16.05.otrdiena

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

17.05.trešdiena

Ģimenes pēcpusdiena-

18.00 radošās darbnīcas

19.00 koncerts „Mēs darām tā”

18.05.ceturtdiena

Varis Klausītājs improvizācijas teātris„Vilks”13.00 (4.-7.kl.)BKC

Filmu pēcpusdiena „Inteliģentie huligāni” 14.40 (aktu zāle)

Nākamo 1.klasnieku vecāku un bērnu tikšanās ar skolotājiem18.00

19.05.piektdiena

 

														
Irēna Birgersone

Izstāde “Latvijas toņi un pustoņi”

27.aprīlī Kuldīgā notika konkursa-izstādes “Latvijas toņi un pustoņi”‘ 2. kārtas noslēgums un laureātu apbalvošana.
1. pakāpes diplomus un uzaicinājumu piedalīties konkursa 3. kārtā, kas notiks Bauskā Mūzikas un mākslas festivāla laikā ieguva Reinis Leja (1.b klase), Arvis Miezis (5.b klase), Sofija Estella Donga (6.b klase) un Avelīna Mizone (9.a klase).

														
Irēna Birgersone

Tikšanās prieks

3.maija pēcpusdienā Brocēnu novada domē priekšsēdētājas Solvitas Dūklavas, izpilddirektora Aiņa Bruzinska, sabiedrisko attiecību speciālistes Alises Sipenieces viesi bija Brocēnu vidusskolas skolnieces, kuras valsts olimpiādē un Latvijas 41. skolēnu zinātniskajā konferencē nopelnījušas godalgotas vietas, – Dace Preisa (3.vieta latviešu valodā), Megija Petrova (I.pakāpe ZPD), Alvīne Paštore(III. pakāpe ZPD), Santa Kirsanova (III. pakāpe ZPD), un viņu skolotājas – Daiga Barančane, Irēna Birgersone, Mairita Neilande, direktors Egons Valters, ZPD koordinatore I. Muižarāja.

Jaukā, patīkamā gaisotnē meitenes dalījās atmiņās par paveikto, izjusto, pieredzēto. Priecē, ka pētījuma tēmas ir saistītas Brocēnu vidi, uzņēmējdarbību, likumu izpratni.

Domes priekšsēdētāja atzina, ka veikts liels darbs, kas nesis gandarījumu gan skolēniem, viņu ģimenēm, gan skolotājiem. Tieši šādi darbīgi cilvēki vienmēr pēc studijām tiek gaidīti atpakaļ  Brocēnos. Direktors E. Valters atzīst, ka veiksmīga ir bijusi sadarbība ar SIA Cemex  cementa kvalitātes pārzini Ivetu Preisu un viņas kolēģiem, liels atbalsts bijis no domes puses, bet šīs skolnieces pārsteidz ar savu daudzpusību, aktivitāti. Rezultāti ir tur, kur redzi ieinteresētus un azartiskus jauniešus. Tieši tas aizrauj arī skolotājus.

Svētku torte, ziedi, dāvanas, smaidi – noslēgumā gandarījums visiem.

Informāciju sagatavoja – I.Muižarāja, ZPD koordinatore

 

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
8.05.pirmdiena

Skolas adminstrācijas apspriede 8.40(201.)

Klašu audzinātāju konsultatīvā padome 12.00(201.)

9.05.otrdiena

Klašu audzinātāju sanāksme 7.50(112.)

Komunikāciju līnija (5.-12.kl.)8.30(aktu zāle)

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

10.05.trešdiena
11.05.ceturtdiena

„Lietišķā etiķete” (7.kl.)9.20(aktu zāle)

„Koučinga metožu izmantošana karjeras izvēlē”(8.kl.)

12.30-13.50 9(aktu zāle)

Filmu pēcpusdiena „Mammu es tevi mīlu” 14.40(aktu zāle)

Skolas padome 17.00

Vecāku padome 19.00(201.)

12.05.piektdiena

Pedagoģiskā sēde 14.00(112.)

Ināras Bērziņas radošā darba vakars-koncerts „Tava sirds ir Tavas mājas”19.00(BKC)

13.05.sestdiena

 

 

Zvans uz pēdējo mācību stundu 12. klasēm (10.-12.kl.) 10.10(aktu zāle)

Zvans uz pēdējo mācību stundu 9. klasēm (5.-9.kl.)11.00 (aktu zāle)

 

														
Irēna Birgersone

Skolēnu apmaiņas brauciens uz Tostamā skolu Igaunijā

Tostamā foto šeit http://pildid.tostamaa.ee/2017/broceni/

														
Irēna Birgersone

Baltā galdauta svētku gaidās

3.maijā vispirms 5.-8., tad 9.-12. klašu skolēni pulcējās pasākumā, lai padomātu par to, kāds ir bijis ceļš no Latvijas Neatkarības pasludināšanas dienas 1990. gada 4. maijā līdz Baltā galdautu svētku tradīcijai šodien.

Ieklausoties Mavrika Vulfsona vārdos, Ievas Akurāteres dziedājumā un vērtējot Daiņa Īvāna, Itas Kozakēvičas, Ēvalda Valtera un citu uzdrošināšanos, skatoties uz Latvijas cilvēku laimīgajām sejām pēc plenārsēdes, kad tika pasludināta Latvijas neatkarība, sapratām, cik ātri skrien laiks, bet cik nozīmīgi ir turpināt viņu iesākto, kopt Latviju, sagaidīt svētkus ar skaistu ģimenes tradīciju –  baltu galdautu klātu galdu.

Sagatavoja I. Muižarāja

 

														
Irēna Birgersone

Tālmācība Brocēnu vidusskolā

														
Irēna Birgersone