Žetonu pasniegšanas ceremonija ‘’ Katrs ir nenovērtējami svarīgs.’’

Uzejot pa kāpnēm uz skolas aktu zāli, ieraugam daudz galdiņus klātus kā kafejnīcā. Skatuvi rotā Japānas rozīgie ķiršu ziedu dekori un uz ekrāna rakstīts – ‘’Katrs ir nenovērtējami svarīgs’’. Tā nu tas ir, mēs katrs esam daļiņa no lielā bišu stropa, daļiņa no skudru pūžņa, kurš no malas garāmgājējam varētu likties tukšs un neapdzīvots, bet tiklīdz sper kāju pūznī, skudras apņem tavu ķermeni un liek par sevi manīt. Katrs cilvēks, lai kur viņš būtu, dara kādu darbu, kas viņu padara par neaizvietojamu, unikālu skudriņu. Tomēr nevienmēr tiek pamanīti visi talanti, rakstura iezīmes mūsos, tāpēc Žetonu pasniegšanas ceremonijā īpaši tika izcelti mūsu kā 12. klašu skolēnu labākie sasniegumi, talanti.
Katrs skolēns tika godināts, un tika uzteikti visi sasniegumi līdz šim. Pasākums bija ļoti personisks, tajā ziņā, ka katram tika piemeklēts kāds tuvs cilvēks, kurš devis kādu mācību, motivējis, atbalstījis un topošo absolventu redzējis dažādās situācijās. Vienmēr ir patīkami dzirdēt labus vārdus par sevi, jo tas palīdz pašam uz sevi skatīties savādāk. Pārsteidzoši bija dzirdēt par klasesbiedriem daudz interesantu, nedzirdētu faktu, piemēram, cilvēks, kas ir zināms kā pareizākais skolēns visā skolā, kādreiz biedēja skolotājas un klasesbiedrus, neklausīja skolotājas, darīja palaidnības vai arī visšerpākā meitene pēc Žetonvakara kļuva par trauslu, sievišķīgu, mērķtiecīgu cīnītāju.   Patika arī pasākuma noskaņa. Nebija jāsēž skatuves priekšā, bet ap galdiem, kas rosināja komfortablu kopības sajūtu. Tas bija kā attelpas mirklis. Mums nebija nekas jādara, vienkārši jābauda pasākums. Skolas direktora Egona Valtera dēls Lauris Valters sniedza mazu koncertu, dziedādams pavasarīgas dziesmas. Pasākums kopumā izvērtās kā pumpurs pavasarī, kas tūlīt, tūlīt plauks, izveidojot tādu svaiguma atmosfēru. Šis noteikti ir viens no pasākumiem, kas vēl ilgi paliks atmiņā, jo uzmanība tika pievērsta ikkatram un parādīja to, ka tiešām ikviens no mums ir nenovērtējami svarīgs. Tagad varam atmiņā pārcilāt emocijas, kuras piedzīvojām ceremonijā un smelties no tām enerģiju mācībām un eksāmeniem. Novēlam arī citām klasēm izbaudīt šo pasākumu, jo tas ir tā vērts!

Sagatavoja –Justīne un Aleksandrija, 12.klašu skolnieces. Vairāk foto šeit.

 

														
Irēna Birgersone

Lepojamies

            IZSAKU pateicību 7.b klases skolēnam Mārtiņam Kalniņam par iegūto 2. vietu, 7.a klases skolniecei Elīzai Bērziņai, 6.a klases skolēnam Kristeram Bulam un 6.b klases skolniecei Sofijai Dongai par iegūto Atzinību starpnovadu angļu valodas olimpiādē 6.-7. klašu grupā. Skolotājas N.Ivanova, D.Barančane un K.Turka.

Direktors E.Valters

														
Irēna Birgersone

Informācijas diena 20.aprīlī

														
Irēna Birgersone

Vecāku nedēļa

Mīļie vecāki!

No 18.-21.04. aicinām sākumskolas vecākus mācīties kopā ar bērnu!

Piedāvājam:

  • Iespēju piedalīties mācību stundās,
  • Konsultācijas ar klases audzinātāju vai priekšmetu skolotājiem,
  • Pārrunas ar atbalsta personālu,

Tu vari būt dalībnieks, vari būt vērotājs, bet pavadītais laiks kopā ar mums paies ātri un interesanti!

														
Irēna Birgersone

Lepojamies

IZSAKU pateicību par piedalīšanos Brocēnu novada vizuālās mākslas olimpiādē, un, iegūstot godalgotas vietas, šādiem Brocēnu vidusskolas skolēniem:

  1. vieta – Kristeram Bulam a kl., Lindai Dobelei 7.a kl., Elizabetei Vasiļevskai 10.a kl., Unai Ulenai 11.a kl.
  2. vieta – Demijai Burlakovai b kl., Elīzai Bērziņai 7.a kl., Danai Gakutei 10.a kl., Līgai Heinackai 12.a kl.
  3. vieta – Rebekai Zakevicai b kl., Avelinai Mizonei 9.a kl., Laumai Oliņai 11.a kl..

Atzinība – Martai Rancānei 5.b kl., Sofijai Estellai Dongai 6.b kl., Sonorai Sergejevai 7.c kl., Leldei Vištartei 12.b kl. Skolotāja Aiva Šteina.

IZSAKU pateicību 6.b klases skolniecei Norai Grišānei par iegūto 3 vietu starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē. Skolotāja Mairita Neilande.

IZSAKU pateicību 9.a klases skolniecei Avelinai Mizonei par iegūto 1. vietu, 8.a klases skolniecei Viktorijai Visockai, 9.a klases skolniecei Megijai Ozoliņai par iegūto 3. vietu, un 9.b klases skolniecei Laurai Briedei par iegūto Atzinību starpnovadu krievu valodas olimpiādē 8.-9. klašu grupā. Skolotājas Nataļja Žameida un Oksana Visocka.

Direktors E.Valters

														
Irēna Birgersone

Šonedēļ

Laiks Pasākums
10.04.PIRMDIENA

 

Skolas administrācijas sanāksme 8.40(201.)

Koru ģenerālmēģinājums (1.-9.kl.) 8.30-10.00(BKC)

Lekcija D. Briede Zālīte „Mērķu plānošana „ (9.kl.)8.30-10.00(627.)

11.04.OTRIENA

Klašu audzinātāju sanāksme7.50(112.)

Brocēnu novada skolēnu darba aizstāvēšana konkursā „Brocēnu novada skolēnu projekts” 10.00

Koru skate (1.-9.kl.)11.00 (BKC)

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

12.04.TREŠDIENA
13.04.CETURTDIENA Jauno satiksmes dalībnieku forums 1.kārta 11.00 Saldū
14.04.PIEKTDIENA Lielā Piektdiena

 

														
Irēna Birgersone

Šonedēļ

Laiks Pasākums
3.04.PIRMDIENA

Skolas administrācijas sanāksme 8.40(201.)

Lekcija M. Geida „Kā atrast savu ceļu”(12.a,12.bkl.) 11.50(210.)

Pētniecisko darbu aizstāvēšana sākumskolai 13.00

4.04.OTRIENA

Informatīva skolotāju sanāksme 7.50(112.)

Klašu vecāko un SP sanāksme (5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

Metodiskā padome 15.30(sk.ist.)

5.04.TREŠDIENA

Leļļu teātris D. Rijnieks „Brīnumi notiek” (1.-4.kl.)

11.20(aktu zāle)

 

6.04.CETURTDIENA Žetonu pasniegšanas ceremonijas pasākums „Katrs ir nenovērtējami svarīgs”(11.12.kl.) 16.00 (aktu zāle)
7.04.PIEKTDIENA Erudītkonkurss „Domu Pūce”(10.-12.kl.) 14.30 (aktu zāle, stand up komēdija Valdis Melderis 15.30 (aktu zāle)

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
27.03.PIRMDIENA

Skolas administrācijas sanāksme 8.40(201.)

Tikšanās ar P.Stradiņa koledžas pasniedzēju Rūtu

Melnbārdi 9.20(8.-9.kl.), 10.00(10.-12.kl.), aktu zāle

28.03.OTRIENA

MK sanāksmes7.50

ZPD aizstāvēšana 8.30 (8.kl.)

Satiksmes drošības pasākuma kampaņa „Apstājies. Paskaties, pamāj.”(2.klasēm)9.00(aktu zāle)

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

29.03.TREŠDIENA Metodiskā padome 15.30
30.03.CETURTDIENA

 „Mobilais zināšanu ekspresis”(1.-2.kl.)8.35-10.30/ laukā/

„Esi savas dzīves režisors” multimākslinieku Kasparu Blūmu (7.-8.kl.)8.30,(9.-11.kl.) 9.20 aktu zāle

31.03.PIEKTDIENA

 

														
Irēna Birgersone

Domu Pūce

														
Irēna Birgersone

Brocēnu vidusskola aicina

														
Irēna Birgersone