Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
20.11.pirmdiena  

21.11.otrdiena

 

Mācību jomu grupu sanāksmes 7.50

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

22.11.trešdiena Metodiskā padome 15.30
23.11.ceturtdiena Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 8.-9.klasēm
24.11.piektdiena Leļļu teātris „Vilks, kurš rija grāmatas” 12.20 1.-4.klasēm (aktu zāle)

														
Irēna Birgersone

“Spēks un Daile”

2017.gada 16.novembrī  Kuldīgas pilskalnā notika Lāčplēša dienai veltītās militarizēto sporta spēļu „Spēks un Daile” sacensības. Sacensību organizētāji, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Zemessardzes 45.nodrošinājuma bataljona profesionālā dienesta karavīriem, aicināja Kuldīgas, Talsu, Saldus, Alsungas, Aizputes, Brocēnu un Skrundas novada izglītības iestāžu 5.-9.klašu un 10.-12.klašu skolēnus. Komandā 4 dalībnieki (2 zēni, 2 meitenes). Pasākuma mērķis ir popularizēt Latvijas Republikas Zemessardzi, veicināt jauniešu interesi par militāro aktivitāšu iespējām Latvijā un noskaidrot spēcīgākās komandas septiņos Kurzemes novados. Brocēnu vidusskolu pārstāvēja 4 komandas no 8.b, 9.a, 9.b, 12.b klasēm.

Sacensības noritēja trijās daļās:

  1. Militārā stafete lauka apstākļos (distances garums 5.-9.kl. ~800m, 10.-12.kl. ~1500m).
  2. Medicīniskās zināšanas „Raibais plāksteris” (tiek pārbaudītas dalībnieku teorētiskās un praktiskās zināšanas medicīnas jautājumos).
  3. Teorētiski jautājumi „Vēsture un šodiena” (tiek pārbaudītas zināšanas par Latvijas Brīvības cīņām, Lāčplēša dienu, Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Zemessardzes šodienu).

Mums paveicās, ka diena bija saulaina un samērā silta. Ja kādam arī bija auksti, tad Zemessardzes karavīri bija parūpējušies par siltu tēju. Kad militārā stafete lauku apstākļos bija paveikta, spēkus varēja atgūt ēdot gardu soļanku. Brīvajos brīžos, īpaši iekārtotā karavīru teltī, varēja skatīties dokumentālās video filmas un fotogrāfijas no karavīru ikdienas. Redzēto uz ekrāna ar saviem komentāriem un skaidrojumiem papildināja Zemessardzes komandieris. Saturīgi bagāta, fiziski aktīva un interesanta diena! Prieks, ka mūsu skolu pārstāvēja saliedētas, viens otru atbalstošas un uzmundrinošas komandas.

Kopvērtējumā militārajās sporta spēlēs „Spēks un Daile” 5.-9.klašu grupā 2.vietu ieguva 8.b klases komanda „324” Mārtiņš Mariss Burkovskis, Mārtiņš Kalniņš, Elīna Ķezbere un Lillija Birgere. 10.-12.klašu grupā 1.vietu ieguva 12.b klases komanda „Ba!„ Ernests Bušmanis, Egils Milnis, Kitija Holšteine un Elīza Jekuma.

Mūzikas skolotāja, 8.b klases audzinātāja Aija Zakovska.

														
Irēna Birgersone

Mārtiņdiena ar folkloras grupu “Virza”

10.novembrī Mārtiņdienā skolā pie pirmajām un otrajām klasēm ciemojās Brocēnu kultūras centra folkloras kopa “Virza”. Mārtiņi ir robeža starp pagājušo veļu laiku un ķekatās iešanas laiku. Tāpēc ciemiņi izskatījās kā balti gariņi. Ar dziesmu tie aicināja mūs visus iet rotaļās. Mēs ar prieku iesaistījāmies rotaļās par veco Brocēnu tiltu, “Ābolu grozs”, “Liksim lāci gulēt”, “Mazgāsim lāci”, u.c. Mēs pavadījām Mārtiņdienu gluži kā senie latvieši – dziesmās un rotaļās.

Skolotāja V.Sproģe

 

														
Irēna Birgersone

Pateicība

IZSAKU pateicību par starpnovadu konkursa „ Brocēnu četrcīņa” sagatavošanu un vadīšanu šādām Brocēnu vidusskolas skolotājām: Vitai Banzenai, Ditai Dubultai,Olitai Ļitvinovai,Vinetai Mielavai,                           Anetei Miltai,Margitai Skrastiņai.

IZSAKU pateicību par iegūto 1. vietu Latvijas Kultūras kanona konkursā 2017.-2018. „ Kultūras kanona vēstis Latvijas nākamajā simtgadē” pirmajā kārtā Kurzemes reģionā sekojošiem skolēniem: Alvīnei Paštorei 12.b kl., Dacei Preisai 12.b kl.,  Samantai Turkai 10.a kl., skolotājai Intai Muižarājai.

Direktors E.Valters

														
Irēna Birgersone

Lepojamies!

15.novembrī Cēsīs notika “Skolu reitinga 2017” balvu pasniegšana. Šogad konkursā tika nominēta 51 skola četrās nominācijās – ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas, tajā skaitā tehnikumi, arodvidusskolas un mūzikas skolas. Reitingā pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos vērtē piecus mācību priekšmetus – latviešu valodu, matemātiku, angļu valodu, dabas zinības (bioloģija, fizika, ķīmija), vēsturi un skolas kopvērtējumā, kā arī skolu izaugsmi gan mācību priekšmetos, gan kopvērtējumā. Mūsu skola ir labākā pilsētu vidusskolu grupā.Uz svinīgo apbalvošanas ceremoniju devās bioloģijas skolotāja Margita Skrastiņa, ķīmijas skolotāja Vita Banzena un direktora vietniece izglītības jomā Olita Ļitvinova. Draudzīgā aicinājuma balvu mēs saņemam jau 4.reizi – 2003.,2007.,2012.un 2017.gadā.

 

														
Irēna Birgersone

Izrāde “Lidojošais šķīvītis”

10.novembrī notika izrāde “Lidojošais šķīvītis”, kas bija paredzēta 5. klašu skolēniem. Ieejot klasē, visus pārņēma neliels uztraukums. Klase bija tumša, un bija sajūta, ka atrodamies ne uz šīs zemes. Klases griestos spoguļojās tūkstošiem, nē, miljoniem zvaigžņu un arī planētas. Izrādes laikā skolēni varēja aizdomāties par to, vai bez mums plašajā visumā ir vēl kādas dzīvas un saprātīgas būtnes, vai šīs būtnes grib ar mums draudzēties vai varbūt padejot, vai spēlēt basketbolu.    Skolēni varēja noklausīties stāstus par citplanētiešiem un lemt, vai dzirdētais ir patiesība. Paldies aktieriem Samirai Adgezalovai un Jānim Kronim, kuri ļāva iepazīties ar interesantiem zinātnes atklājumiem un kaut brīdi pašiem iejusties zinātnieka lomā. Izrāde ir veidota projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Skolotāja Ļena Zvaigzne

 

														
Irēna Birgersone

Sacensību rezultāti

Skolas stiprinieka rezultāti šeit:

Virves vilkšanas rezultāti šeit:

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
13.11.pirmdiena

Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

Skolas pieņemšana 14.00(bibl.)

14.11.otrdiena

 

Skolotāju sanāksme 7.50(112.)

Komunikāciju līnija 5.-9.kl.8.30(aktu zāle)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

15.11.trešdiena  
16.11.ceturtdiena

Dzejas pēcpusdiena kopā ar dzejnieku Rolandu Ozolu 10.-12.klasēm 13.00 (aktu zāle)

 

17.11.piektdiena

Valsts svētkiem veltīts koncerts „Skaista mana tēvu zeme” 1.-4.klasēm 10.00(aktu zāle)

Valsts svētkiem veltīts koncerts „Latvijas vēstures lapas šķirstot” 5.-12.klasēm 13.00 (aktu zāle)

18.11.

plkst. 16.00

Brocēnu novadu kultūras un izglītības centrā Republikas dzimšanas dienai svinīgs pasākums

														
Irēna Birgersone

BROCĒNU ČETRCĪŅA

9.novembrī jau astoto gadu pēc kārtas norisinājās “Brocēnu četrcīņa 2017”. Šo starpnovadu konkursu dabaszinību priekšmetos un matemātikā organizēja skolotājas V.Banzena, D.Dubulta, O.Ļitvinova, A. Milta, V. Mielava, M. Skrastiņa, D. Virkstene, bet komandu sacensību organizēšanā palīdzēja visi 8.a klases un divas 8.b klases meitenes, 12.b klases skolēni E.Milnis, A.Paštore, J.Sušinska, M.Petrova. Šogad pie mums viesojās rekordliels dalībnieku skaits – 80 devīto klašu skolēni no 15 skolām un 4 novadiem.

Šis konkurss norisinājās divās daļās. Pirmajā daļā skolēni individuāli izpildīja 10 testveida uzdevumus katrā no četriem mācību priekšmetiem – matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā. Tas katram ļāva savai komandai iegūt punktus, atbildot pareizi uz sagatavotajiem jautājumiem. Arī šajā daļā skolēni ne tikai ieguva punktus komandai, bet arī sacentās cits ar citu.  Uzvarētāji individuālajās sacensībās bija pavisam 5:

1.vieta – Nikam Nadziņam (Gaiķu pamatskola),

2.vieta –  Akselam Jaunzemim un Ievai Gajevskai (Saldus vidusskola),

3.vieta – Annijai Valtasai (Saldus vidusskola) un Paulai Strautmanei (Saldus pamatskola).

Otrajā daļā visi skolēni pulcējās skolas aktu zālē, tur viņus sagaidīja pats (zinātnieks) Einšteins jeb A.Paštore, kura vadīja šo konkursu, pēc tam visus ar uzrunu sveica skolas direktors Egons Valters. Un komandu konkurss varēja sākties!

Komandas bija izdomājušas interesantus nosaukumus, varēja redzēt, ka dalībniekiem izdomas netrūka. Konkura laikā komandām bija jāveic dažādi āķīgi uzdevumi, ko bija sagatavojušas mūsu radošās skolotājas.

1.uzdevums  “Skaitļu haoss” kā jau katru gadu bija nemainīgs. Vienam skolēnam no komandas bija jāatrod skaitļi (1-100), kuri bija haotiski paslēpti krāsainā plakātā. Lai šis uzdevums tiktu sarežģīts, pēc iespējas vairāk noslēpto skaitļu bija jāatrod 3 minūšu laikā. Vislabāk veicās komandai „HĒLIJS” no Brocēnu vidusskolas. 2.uzdevums “Spiedienu salīdzināšana” bija praktisks fizikas uzdevums, kurā dalībniekiem 15 minūšu laikā jānosaka un jāsalīdzina 2 dažādu klucīšu – koka un bruģa – spiediens. Tikai komanda „KIVS CIRKUĻI” no Kandavas internātvidusskolas ieguva maksimālos punktus. 3.uzdevums “Krustām, šķērsām!” raibu raibā krustvārdu mīkla, kurā pārbaudīja skolēnu zināšanas visos četros mācību priekšmetos. Bija dažas interesantas atbildes! 4.uzdevums “Sāls iegūšana” bija ķīmijas uzdevums, kurā komanda varēja savas zināšanas pielietot praktiski. 3 komandas gandrīz tika galā ar uzdevumu perfekti, vienai no komandām izdevās „saliekt” pat mēģeni. 5.uzdevumā “Kur koncerts?” skolēniem pēc norādēm 10 minūšu laikā  bija jāatšifrē, kur notika Fēliksa Ķiģeļa koncerts. Kā izrādās, tas tiešām notika 4.novembrī Bauskā, lai gan daudzas komandas domāja, ka Jelgavā. 6.uzdevums “Kukaiņu uzbrukums” bija bioloģijas uzdevums, kurā skolēni pildīja darba lapu par kukaiņu dzimtēm un sugām. Gandrīz visu par kukaiņiem zināja komandas „SP 11” un „PIPARI”.

Uzdevumu starplaikos komandu dalībniekus izklaidēja atraktīvā skolotāja  D. Virkstene, kura bija sagatavojusi interesantus uzdevumus skolēniem, lai tie varētu arī kārtīgi izkustēties, dejojot “Just dance”, kā arī minot dažādu dziesmu nosaukumus pēc fragmentiem.Spraigā cīņa bija beigsies, žūrija apkopoja dalībnieku rezultātus, un bija gatava tos paziņot. 1.vietā komanda „SP 11” no Saldus pamatskolas, iegūstot 62,00 punktus (no 100 max iespējamiem), 2.vietā – komanda „PIPARI” no Saldus vidusskolas (58,50 p.), 3.vietā – „LIELISKAIS ČETRINIEKS” no Gaiķu pamatskolas (54,30 p.). Atpaliekot tikai par 0,1 punktu (!!!) no 3.vietas, atzinības vērts bija Brocēnu vidusskolas 9.a klases komandas „HĒLIJS” sniegums. Uzvarētāji saņēma īpašas balvas, bet katrs konkursa dalībnieks – Brocēnu vidusskolas lielkonfekti.

Konkursa organizatores saka lielu PALDIES Brocēnu pašvaldības Izglītības nodaļas darbiniecēm I.Rolei un G.Vorobjovai, Brocēnu vidusskolas direktoram E.Valteram par atbalstu konkursa organizēšanā!

M.Petrova – Brocēnu vidusskolas avīzes „Poga” galvenā redaktore sadarbībā ar sk. A.Miltu

 

														
Irēna Birgersone

Brocēnu Sporta centra zālē norisinājās “Spartakiāde 2018” 5. posms – Drošo un veiklo stafetes, kur mūsu skolas komandu pārstāvēja Egils Milnis, Mārtiņš Grundmanis, Ansis Grišāns, Rihards Dzenis, Ričards Strikauskis, Ādams Maks, Kristiāna Mauriņa, Kitija Holšteine.
Šajās sacensībās godam tika izcīnīta 1.vieta, paldies jauniešiem, kuri prata aizstāvēt mūsu skolas godu!

														
Irēna Birgersone