Skolēniem nepieciešamo materiālu saraksts 5.-12.klasei 2018./2019.m.g.

Individuālie mācību līdzekļi 2018./2019.m.g.

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Izlaidumi

 

														
Irēna Birgersone

														
Irēna Birgersone

Autobuss

Izmaiņas skolēnu autobusa grafikā Brocēni – Saldus

30.maijā plkst. 12.00
31.maijā plkst. 11.30

														
Irēna Birgersone

Sporta spēles

28.maijā Blīdenes pamatskolas teritorijā norisinājās sadraudzības Sporta spēles 1.-4. klašu skolēniem, kur piedalījās komandas no Blīdenes, Brocēniem, Gaiķiem un Remtes, jauni uzdevumi, jauni draugi, sula un kliņģeris, tā mums tagad un turpmāk būs novada tradīcija skolas noslēgumu sagaidot! Paldies visiem par forši pavadītu dienu!

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
28.05.pirmdiena Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)
Profesiju meistarklases 8.klašu skolēniem „Zvejniekos”8.30-14.00
Drošības simulācijas pasākums 10.30 (1.-11.klasēm)
29.05.otrdiena Mazpulku konkurss „Mācības dzīvē”5.-8.klašu skolēniem
9.20-11.40(aktu zāle)
Pedagoģiskās padomes sēde 15.30(112.)
30.05.trešdiena Sportistu apbalvošanas pasākums 4.-12.klašu skolēniem 8.30(aktu zāle)
9.00 Sporta diena 6.-11.klasēm
13.30 Projekta vadības sanāksme
Darba svētki novadā „Mēs lepojamies 18.00 BKC
31.05.ceturtdiena Svinīgā mācību gada noslēguma līnija 1.-12.klašu skolēniem 8.30(uz terases)
Darba svētki 1.-4.klasēm 9.00(aktu zāle)
Darba svētki 5.-12.klasēm, skolotājiem 10.00(aktu zāle)
1.06.piektdiena Ekskursija skolotājiem uz Lietuvu, izbraukšana no skolas 8.30

														
Irēna Birgersone

Apsveicam!

4.b klases skolniece Elza Dunaiska jau otro gadu pēc kārtas Jūrmalas mākslas skolas organizētajā XVII starptautiskajā konkursā “Es dzīvoju pie jūras” iegūst atzinību. Šogad meitene piedalījās konkursā ar darbu “Tilts”. Kopā tika iesūtīts 4651 darbs no 29 valstīm: 2822 darbi no citām zemēm un 1831 darbs no Latvijas. Sveicam Elzu ar panākumiem!

Skolotāja: Olga Sušinska

														
Irēna Birgersone

Aicinām!

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

														
Irēna Birgersone