Domu Pūce

														
Irēna Birgersone

Brocēnu vidusskola aicina

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
20.03.PIRMDIENA

Skolas administrācijas sanāksme 8.40(201.)

Skolas administrācijas tikšanās ar 9.kl. skolēniem, vecākiem 20.03.-23.03.(201.)

21.03.OTRDIENA

Skolotāju sanāksme 7.50(112.)

Komunikāciju līnija 8.30(aktu zāle)

Lekcija zēniem G. Kuklis (7.a,7.b kl.) 8.30 (521.kab.)

Lekcija zēniem G. Kuklis (7.c,6.a,6.b kl.) 9.20 (521.kab.)

„Ūdens dienas” konkurss (6.-7.kl.komandām)(521.kab.)

Novada vizuālās mākslas olimpiāde (5.-12.kl.)(401.kab.,405.kab.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

22.03.TREŠDIENA
23.03.CETURTDIENA Starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde (5.-7.kl.)(klasēs pie aktu zāles)
24.03.PIEKTDIENA Projekta „EFect” nodarbība projektā iesaistītiem un interesentiem „Mūsdienīga mācību stunda”

 

														
Irēna Birgersone

Klāt marts un TV erudīcijas spēlē “Gudrs vēl gudrāks” sacenšas 11. klašu skolēni

Brocēnu vidusskolu drosmīgi un ar prieku devās pārstāvēt 11. b klases skolniece Dace Preisa. Protams, kopā ar viņu arī aizrautīgais fanu pulciņš. Spēle dod lielisku pieredzi, sevis pārbaudīšanu jaunās, neierastās situācijās. Tās laikā ir iespēja vērot raidījuma tapšanu sākot no grimmēšanās līdz pat smieklīgiem gadījumiem ( ko TV raidījumā neredzēsiet) un kārtējai kadru pārfilmēšanai :) .Atbildes uz jautājumiem – gan spēja noreaģēt un erudīcija, gan laba atmiņa un atjautība, un noteikti arī laimes spēle.
Dacei līdzi dzīvojām no visas sirds. Pie tam izdevās iegūt kūku skolotāju konkursā. Pasākums patiešām lielisks!
Aicinām arī citus būt drosmīgiem un pieteikties dalībai šajā spēlē.
11. b klases audzinātāja Daiga Barančane

 

														
Irēna Birgersone

4.-12.klases (klātienes) skolēni saņems starpliecības

Pirms skolēnu brīvlaika tiek izlikti starpvērtērtējumi visos mācību priekšmetos un katrs 4.-12.klases skolēns saņems starpliecību, kas informēs vecākus par skolēnu mācību sasniegumu līmeni un kavējumiem no 5.janvāra līdz 9.martam.
Ieraksts n/v ( nav vērtējuma) liecinās par to, ka skolēns nav veicis noteiktos darbus vai arī kavējumu dēļ nav bijis iespējams novērtēt skolēna zināšanas.
Starpliecībā esošie vērtējumi neietekmēs 2.semestra un gada vērtējumu. Starpliecību mērķis – veicināt sasniegt ikviena skolēna augstākus rezultātus mācību gada noslēgumā.
Direktora vietniece izglītības jomā Olita Ļitvinova

														
Irēna Birgersone

Domu Pūce

														
Irēna Birgersone

Nedēļa

Laiks Pasākums
6.03.PIRMDIENA Skolas administrācijas sanāksme 8.40(201.)
7.03.OTRDIENA

Skolotāju sanāksme 7.50(112.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

8.03.TREŠDIENA  
9.03.CETURTDIENA

Erudītkonkurss „Domu Pūce”(7.-9.kl.), tikšanās ar žurnālistu, režisoru Kārli Anitenu „Kā veiksmīgāk organizēt pasākumus”.

Vecāku padome 19.00 (201.)

10.03.PIEKTDIENA  

														
Irēna Birgersone

12.klašu žetonu vakara izrādes

24.februārī mūs iepriecināja 12.b.klases Žetonu vakara izrāde ” Dāvana vientuļai sievietei”. Lomās iejutās: Kņopes kundze – Līga Balcere, inspektore Gita – Lāsma Kunkule, Spuļģis – Kristiāns Eduards Kļimovičs, Alberta Krone – Aleksandrija Vilaite, Lora- Anita Laura Zemrūķe, Zero – Krits Krastiņš, Sietiņš – Raivo Heize, sargs – Lelde Vištarte, Seržante Lapiņa – Madara Mileiko, majore – Endija Aņņena, kungs1 – Matīss Ozols, kungs 2 – Krists Krastiņš, Sietiņiene – Rigonda Jekuma, vetārsts – Samanta Zunda, apdrošinātājs – Keralaine Šipa, uzpircēja – Endija Aņņena. Izrādes režisore – Digna Virkstene.

Foto galerija

3.martā mūs priecēja 12.a klase Žetonu vakara  izrāde “ Limuzīns Jāņu nakts krāsā“.  Lomās iejutās: Mirta – Agate, Ēriks – Linards, Dagnija – Laura, Uģis – Gints, Olita – Linda, Lāsma – Sanita, Viktors – Kristaps, Jāzeps – Toms, Veronika – Justīne, Pigalu Prīdis – Sandris, Bērni – Līga, Kārlis, Klinta, Milicis – Kārli.

Režisore – Inese Legzdiņa, Dita Dubulta.Par gaismu un skaņām rūpējās – Mareks Našenieks, dekorācijas gatavoja Viesturs Dubults.

Foto galerija

														
Irēna Birgersone

Pateicība

Izsaku pateicību 11.b klases skolniecei Dacei Preisai par iegūto 2.vietu un 10.a klases skolniekam Mārtiņam Grundmanim par iegūto 3.vietu starpnovadu fizikas olimpiādē 10.-11.klašu grupā. Skolotāja Anete Milta.

Direktors E.Valters

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
27.02.PIRMDIENA

 

Skolas administrācijas sanāksme 8.40(201.)

b/d „Ķepu Ķepā” lekcija „Kā sadzīvot ar dzīvniekiem”(1.-4.kl. pēc grafika)12.20-aktu zāle

 

28.02.OTRDIENA

Metodisko komisiju sanāksmes 7.50

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

Diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasēm

Eksperimentu pēcpusdiena 1.-4.kl.skolas ēdamzāle

 

1.03.TREŠDIENA
2.03.CETURTDIENA
3.03.PIEKTDIENA Žetona izrāde 12.a klasei ”Limuzīns Jāņu nakts krāsā”19.00 BKC

 

														
Irēna Birgersone