Nāc un dziedi Brocēnos!

Apnika dziedāt dušā? Vēlies attīstīt savas dziedāšanas prasmes?
JK Sonate aicina pievienoties savam draudzīgajam kolektīvam aktīvus un dziedāt gribošus jauniešus, lai Latvijas simtgadi Dziesmu un Deju svētkos varētu svinēt plašākā pulkā.

Uzņemšana būs mēģinājums kopā ar esošiem dziedātājiem 21. septembrī 18.00 Brocēnu Kultūras un izglītības centrā.

														
Alvīne Pastore

Filmu pēcpusdiena

Paldies visiem, kuri ieradās uz jau otro filmu vakaru, taču mazā apmeklētāju skaita dēļ trešā filma NENOTIKS! Paldies visiem par sapratni! Ar cieņu, prezidente Alvīne Paštore.

														
Alvīne Pastore

“Mani sirdsvārdi Latvijai”

Piektdien, 12.maijā notika J.Jaunsudrabiņa literārā konkursa noslēguma pasākums. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma organizētajos konkursos jau otro gadu piedalās Brocēnu vidusskolas 11.a un 11.b klases skolēni. Šogad konkursa noslēgums bija vērienīgs,un tas norisinājās Likteņdārza amfiteātrī.  Uz pasākumu tika uzaicinātas 10 11.klases meitenes( Karīna, Ivita, Dace, Emīlija, Kristiāna 11.b, Santa, Elīza, Jeļena, Alvīne, Kristiāna 11.a)
Konkurence šī gada pasākumā bija liela, kopumā 198 dalībnieki no 46 skolām. Priecājamies par mūsu skolnieču sasniegumiem- Jeļenai Atzinības raksts, Elīzai- 2.vieta literāro darbu konkursā. Tagad Elīzas vārds rotās Likteņdārza draugu aleju! Viņai piešķīra arī Ezīša kausu. Pasākuma laikā notika grāmatas PRO PATRIA III atvēršanas svētki, grāmatā publicēti mūsu skolnieču pagājušā gada darbi.
Paldies par skolēnu sagatavošanu skolotājai Mairitai Neilandei.
Lepojamies!

														
Alvīne Pastore

Brocēnu vidusskola Baltā galdauta svētkos

4.maijā divas Brocēnu vidusskolas skolnieces – Dace Preisa un Alvīne Paštore – devās uz Rīgu, lai Baltā galdauta svētkos Brīvības gatvē prezentētu savu spēli plašākai publikai. Spēle tika izveidota Latvijas Kultūras kanona konkursa ietvaros, un tās pamatā ir kubs un mūsu mīļais novadnieks Janis Rozentāls.

Diena bija silta un saulaina, un gaisā bija jūtams patriotisms. Apkārt valdīja neliels apjukumus, un mums šķita, ka pasākums nebūs izdevies, taču, kad sāka parādīties cilvēki un kad arī mēs viņus sākām uzrunāt, lai izspēlē mūsu spēli, sapratām, ka nav nemaz tik slikti. Piesaistījām gan jaunus, gan vecus. Citiem gāja ātrāk, citiem mazliet ilgāk, bet bija gandarījums, ka cilvēki spēli izspēlē un iepazīst. Kā arī bija liels prieks, ka cilvēki atcerējās, ka ir redzējuši mūs ziņās, un ka daži arī atpazina Rozentāla darbus. Paldies skolotājai Intai Muižarājai.

														
Alvīne Pastore

Latvijas 100 gadi gaidot!

Mūsu skola,gaidot Latvijas 100 gadi, sāks svinēt to laicīgi, skatoties latviešu filmas!

3 ceturtdienas (11.05.,18.05, 25.05.) no plkst. 14:40 aktu zālē aicinām ikvienu interesentu skatīties 3 latviešu filmas. Vēlams līdzi ņemt kādu našķi un spilvenu, lai ir ērti nosēdēt. Lūgums, pasākuma laikā mobilos telefonus atstāt somās un izbaudīsim filmas.

														
Alvīne Pastore

Izstāde “Mūsu skolas vērtības”

5.-12.klasēm izveidot eksponātu, kas asociējas ar Brocēnu vidusskolu un tās vērtībām! Eksponātus izlikt skolas vestibilā un klāt pievienot vērtības aprakstu, nosaukumu un klasi. Sīkāka informācija pie skolas prezidentes un klašu vecākajiem.

														
Alvīne Pastore

Zinātniski pētniecisko darbu konference Liepājā

Radoša un veiksmīga Brocēnu vidusskolas 11. klašu skolniecēm izvērtās piektdiena, 10. marts, kad meitenes Liepājas Universitātē Kurzemes reģiona skolēnu ZPD konferencē mēroja spēkus ar saviem vienaudžiem no visas Kurzemes.

Sveicam uzvarētājas un vēlam veiksmīgu startu Rīgā!

  1. pakāpe – Dace Preisa, Kristiāna Svaža, Alvīne Paštore, Megija Petrova, Santa     Kirsanova
  2. pakāpe – Una Ulena, Jeļena Sušinska, Emīlija Kramēna
  3. pakāpe– Biruta Mažrima

Atzinība – Kitija Holšteine, Elīza Jekuma, Kristiāna Zariņa, Endija Klimoviča.

Paldies skolotājām –

Daigai Barančanei, Ingai Rozalinskai, Mairitai Neilandei, Anetei Miltai, Irēnai Birgersonei, Vitai Banzenai, Margitai Skrastiņai, Intai Muižarājai.

Paldies par sadarbību darbu konsultantiem –  SIA „Cemex” speciālistēm Ivetai Preisai, Baibai Ragai, Brigitai Zvirgzdiņai, plastikas un bērnu ķirurgam Valdim Ģīlim, ķīmijas maģistrantei Diānai Džabijevai, Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspektorei Arnitai Gluškovai.

Skolotāja Inta Muižarāja.

 

														
Alvīne Pastore

Sieviešu diena

Sieviešu dienā mūsu sporta skolotājs Raitis Plauks skaisti un sirsnīgi apsveica gan skolas meitenes, gan skolotājus, gan ledus halles darbinieces. Paldies skolotājam! :)

														
Alvīne Pastore

Kultūras kanona fināls

Kultūras kanons – latvisko vērtību apliecinātājs, izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums. 24. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā finālā tikās 12 skolu pārstāvji, lai prezentētu savas radītās spēles, veltītas Kultūras kanonam un Latvijas simtgadei Mūsu skolas komanda – Alvīne Paštore, Dace Preisa, Ansis Grišāns – un skolotāja Inta Muižarāja ar spēles prototipu KK3 (Kultūras kanons kubā) ieguva 1. kārtas diplomu nominācijā „Labākā spēle skolai”. Paldies par sadarbību gribam teikt skolotājiem Dignai Virkstenei un Gunāram Baronam.

Rakstu sagatavoja I.Muižarāja.

														
Alvīne Pastore

Starptautiskā labestības diena

Šī gada 3.martā ir Starptautiskā labestības diena, arī mūsu skola to svinēs!

Visas dienas garumā aicinām visiem skolēniem, skolotājiem atcerēties par 4 svarīgām lietām: 1) Saglabāt optimismu un smaidīt; 2) būt godīgam; 3) būt līdzcietīgam 4) būt pieklājīgam un pasveicināt sev apkārt esošos (klasesbiedrus, skolotājus, skolas darbiniekus) Tāpēc, lai par to neaizmirstu, mēs to atgādināsim!

Piektdien 3.martā no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:20 (pamatskolas klašu grupai), no plkst. 12:50 līdz plkst. 13:10 (vidusskolas klasēm) skolā darbosies 3 kontrolpunkti, dažādās vietās, un būs jāveic īsi un nelieli uzdevumi. Varēs iegūt saldas balviņas par katru izpildīto uzdevumu.

Pa dienu skolā darbosies kino operatore, kura iemūžinās šīs dienas labos vārdus, notikumus un platos smaidus!

Vairosim skolā labestību, pieklājību un atcerēsimies pasveicināt līdzcilvēkus!

Ar cieņu, skolēnu prezidente Alvīne Paštore un skolēnu pašpārvalde! :)

														
Alvīne Pastore