Veselības pēcpusdiena

Lai katrs no mums būtu vesels, sportisks, dzīvespriecīgs, ar motivāciju iegūt zināšanas, liela nozīme ir katra veselībai.
27.janvārī sākumskolā notika veselības pēcpusdiena. Sākumskolas skolēni no katras klases varēja pārbaudīt un nostiprināt savas zināšanas, prasmes dažādos veselības jautājumos. Skolēni atpazina veselīgus produktus un sastādīja veselīgas ēdienkartes, noteica ārstnieciskās tējas, iepazinās ar zāļu receptēm, ko izraksta ārsti, modelēja cilvēka ķermeni un lika puzli par personīgo higiēnu. Skolēni dotos uzdevumus veica radoši un ar interesi.

Pasākumu vadīja un sagatavoja skolotājas D. Staško, R.Balode

VWSELIBAS PĒC. DOME 004 VWSELIBAS PĒC. DOME 005 VWSELIBAS PĒC. DOME 009 VWSELIBAS PĒC. DOME 011 VWSELIBAS PĒC. DOME 021 VWSELIBAS PĒC. DOME 010 VWSELIBAS PĒC. DOME 019

														
Daiga Staško

Basketbola atlase 8.-9.kl. zēni!

Trešdien, 28. janvāris 15:00 Brocēnu vidusskolas sporta zāle!

 

														
Niks Ozols

Apsveicam mūsu meitenes ar izcīnītu 3. vietu basketbola sacensībās!

Brocēnu vidusskolu pārstāvēja:

Patrīcija Bruzinska 6.a

Una Līce 6.a

Elīza Milta 6.a

Madara Utbarde 6.a

Kristīne Upmane 6.b

Evelīna Krūmiņa 6.b

Linda Breidaka 6.b

PALDIES meitenēm par skolas goda aizstāvēšanu!!

														
Niks Ozols

CSDD konkursa „Gribu būt mobils!” pusfināla sacensības Brocēnos

14.janvārī Brocēnu vidusskolā notika CSDD konkursa 6. – 8.klašu skolēniem „Gribu būt mobils!” Liepājas reģiona pusfināla sacensības. Tajā veiksmīgi startēja arī Brocēnu vidusskolas komanda „Broči ripo!” – kapteine Elīza Milta, Madara Utbarde, Ričards Strikauskis, Aleksis Vītols un Evelīna Līga Lieldaudziete. Konkursam šogad pieteicās rekordliels skaits komandu – vairāk kā 500. Šī komanda iekļuva to 70 komandu vidū, kas ieguva tiesības parādīt savas zināšanas un prasmes ceļu satiksmes noteikumos un ceļu satiksmes drošībā konkursa 7 pusfinālos.

„Broči ripo!” veiksmīgi izpildīja neklātienes kārtas 49 uzdevumus – gan par ceļa zīmēm un to nosaukumiem, gan par satiksmes situācijām, gan par krustojumu izbraukšanas secību, gan par to, kā iegūt velovadītāja tiesības.

Pusfināla sacensībām bija jāizpilda mājas darbs saistībā ar nesen izveidoto mājas lapu berniem.csdd.lv. Komanda izvēlējās iepazīstināt pēc iespējas vairāk Brocēnu vidusskolas skolēnu ar šo mājas lapu. Komandas dalībnieki organizēja skolas zālē garajā starpbrīdī 2 „zibakcijas” – 5. un 6.klašu skolēniem, kurā parādīja video fragmentus par satiksmes noteikumiem, bet pēc tam skolēniem bija jāatbild uz 5 testa jautājumiem par šo video fragmentu. Ātrākajiem un pareizākajiem – balvas. Komandas dalībnieki noorganizēja arī 2 praktiskas nodarbības 5.a un 4.a,b klases skolēniem. Katrs, kas vēlējās, varēja noteikt savu reakcijas laiku (kas ir ļoti svarīgs ceļu satiksmē), likt puzles, mācīties par ceļazīmēm utt.

Pusfināla sacensībās bija jāveic 3 uzdevumi – jāsaliek maketā pareizi ceļu zīmes, jāpilda datorā virtuāli uzdevumi, jāprezentē mājas darbs, kā arī komandu kapteiņiem jāveic individuāli uzdevumi. Komandai teicami veicās „maketā”, mājas darba prezentēšanā un kapteiņu konkursā, bet ne tik labi datoruzdevumos, kurā izšķiroša nozīme bija laika limitam.

Ko par gatavošanos un konkursu saka dalībnieki?

Madara. „Šajā pasākumā es ieguvu jaunas zināšanas un lielu interesi par konkursu „Gribu būt mobils!”.Gribu piedalīties šajā konkursā arī nākamogad, jo mani iedrošināja un mudināja saprast, ka nevajag padoties, bet cīnīties par labākiem rezultātiem.”

Ričards. „Man patika, ka bija interesanti uzdevumi un konkurss notika telpās. Es iemācījos labāk strādāt komandā.”

Elīza. „Es pārliecinājos, ka diezgan labi jau zinu ceļu satiksmes noteikumus. Es iemācījos veidot video filmiņu par mājas darba tapšanu. Darbs pie filmas bija ilgstošs, taču interesants.”

 

Foto par pusfinālu skat. konkursa mājas lapā:

http://www.gribubutmobils.lv/jaunumi/otrais-pusfinala-posms-brocenos-ir-nosledzies!/

 

TV sižetu par konkursu skat. „TV Kurzeme”:

http://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/sizeti/nicai-otra-vieta-159089

 

Komandas konsultante Anete Milta

IMG_2739[1] IMG_2756[1]

														
Irēna Birgersone

Apsveicam!

Apsveicam 11.klases skolnieci Signi Milleri ar svinīgo zvēresta nodošanu jaunsargu organizācijas dalībnieku rindās.

														
Ginta Sīle

Skolas administrācijas sarunas ar 9.klašu skolēniem un viņu vecākiem

Šajā mācību gadā 3.,4.decembrī un 14.,15.janvārī notika trīspusējās sarunas, kuru mērķis bija atbalstīt skolēnu tālākizglītības izvēli, veicināt skolēnu mērķtiecību karjeras lēmumu pieņemšanā. Tikšanās sākumā skolēni uzzināja savu prasmju un spēju līmeni un virzienu, vadoties pēc iepriekš pildītā Hollanda testa.sarunas gaitā apspriedām iespējamās profesijas izvēli, apzinot, kuri mācību priekšmeti būtu nepieciešami profesijas apguvē.

Katrā sarunā tika vērtēti skolēna mācību sasniegumi, analizēti tos veicinošie un traucējoši faktori.

														
Ginta Sīle

Ābeču svētki 1.klasēm

Buri, buri burtiņi
Jā, jā, jā.
Tās ir burvju durtiņas
Pa kurām ieiet var grāmatā…

Rīts iesākās ar ciemošanos pie 11. klašu skolēniem, ar kuriem katrs pirmklasnieks lasīja savu pasaku grāmatiņu. Vidusskolnieki ar aplausiem novērtēja katra skolēna lasītprasmi, tās izaugsmi pirmā semestra laikā.
Pēcpusdienā skolēniem bija iespēja grupās veikt dažādus praktiskus uzdevumus.
Noslēgumā skolēni ieguva sertifikātus par visu 33 burtiņu zināšanu, pielietošanu ikdienas mācību procesā.
Katram no skolēniem par šo pēcpusdienu bija gan uztraukums, gan prieks, gan atbildība, lai labi veiktu darāmo! Kopā mums viss izdevās!

Ābeču svētkus organizēja un vadīja:
E. Raboviča, I. Zamberga

abece 3abece2abece 2

														
Daiga Staško

Skolēnu Parlamenta sanāksme

8.janvārī skolēni-aktīvisti tikās pirmo reizi šajā semestrī. Skolēnu prezidente Alise Bruzinska piedāvāja kopīgi ieskatīties pusgada pasākumu plānā- ziņotājs Skolotāja Ginta Sīle.Sanāksmes galvenajā daļā notika tikšanās ar skolas direktoru Egonu Valteru. Apspriestie jautājumi bija gan par drošību skolā, par paveiktā vērtējumu, par papīra dienasgrāmatu lietderību u.c. Saruna bija atklāta un lietišķa.

														
Ginta Sīle

Vecāku padomes sanāksme

 

8.janvārī vecāku padomes priekšsēdētājs Andrejs Sergejevs skolēnu vecāku pārstāvjus bija aicinājis uz tikšanos, lai apspriestu Arodu dienas plānojumu. Arodu diena notiks 10.februārī. Tad skolēniem būs iespēja iepazīties ar piedāvātajām profesijām gan nodarbībās skolā, gan speciālistu darba vietās.

														
Ginta Sīle

Izstāde

No 7.janvāra līdz 5.februārim Brocēnu vidusskolā aktu zālē apskatāma Guntas Krauleres gleznu izstāde. 5.februārī plkst.14.00 tikšanās ar dzejnieci un gleznotāju Guntu Krauleri.

DSCN9484 DSCN9485

														
Irēna Birgersone