Svarīgi!

 

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
18.09.pirmdiena Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

19.09.otrdiena

 

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

20.09.trešdiena  
21.09.ceturtdiena  12(to)klašu vecāku sapulce
22.09.piektdiena “Olimpiskā diena 2017”, „Sporto svaigā gaisā”- Tūrisma diena 1.-12.klasēm

														
Irēna Birgersone

Nāc un dziedi Brocēnos!

Apnika dziedāt dušā? Vēlies attīstīt savas dziedāšanas prasmes?
JK Sonate aicina pievienoties savam draudzīgajam kolektīvam aktīvus un dziedāt gribošus jauniešus, lai Latvijas simtgadi Dziesmu un Deju svētkos varētu svinēt plašākā pulkā.

Uzņemšana būs mēģinājums kopā ar esošiem dziedātājiem 21. septembrī 18.00 Brocēnu Kultūras un izglītības centrā.

														
Alvīne Pastore

Informācijai

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
11.09.pirmdiena

10.klašu iesvētību nedēļa

Dzejas dienu izstāde, Eduards Veidenbaums „Caur puķēm”

Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

Kompetenču projektu ietvaros, konsultantu atvērto stundu novērošana

12.09.otrdiena

 

Klašu audzinātāju sanāksme 7.50(112.)

Drošības stunda 1.b un 1.c klasēm kopā ar policijas inspektori A. Gluškovu 8.30(302.kab.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

13.09.trešdiena Vecāku kopsapulce tālmācību skolēnu vecākiem 20.00 (207.kab.)
14.09.ceturtdiena

Velosacensības „Ripo droši”3.-5.klasēm 12.20

Vecāku Padomes tikšanās 19.00(201.)

15.09.piektdiena

Drošības stunda 1.a klasei kopā ar policijas inspektori A. Gluškovu 8.30(408.kab.)

10.klašu iesvētību noslēgums12.30(aktu zāle)

 

														
Irēna Birgersone

Uzdrīksties un piesakies!

														
Irēna Birgersone

Lepojamies

Šogad  esam 7.vietā no 120 mazajām skolām “Latvijas skolu reitingā”, kuru apkopo Ata Kronvalda fonds.

Latvijas skolu reitingā izglītības iestādes iedala pēc izglītojamo skaita „lielajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100, un „mazajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100 skolēniem.

Latvijas skolu reitings 2016./2017. mācību gadā tiek veidots, balstoties uz skolēnu rezultātiem skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, mācību priekšmetu olimpiādēs un radošajās skatēs.

Vairāk informācijas šeit.

														
Irēna Birgersone

Zinību diena

Fotogrāfijas no pasākuma sadaļā “Galerijas”

														
Irēna Birgersone

Cien. skolēni un vecāki! Strauji tuvojas jaunais mācību gads un tādēļ publicējam sarakstu ar individuālajiem mācību līdzekļiem.

Individuālie mācību līdzekļi 2017 18 5.-12.kl.

Mācību līdzekļi 1.-4.kl

														
Irēna Birgersone

Uzņemšana 1.-12.klasē

Dokumentu pieņemšana 1.-12.klasei

darba dienās  9.00 – 14.00

 Nepieciešamie dokumenti

  • pase/dzimšanas apliecība ( visās klasēs)
  • apliecība par pamatizglītību (uz 10.klasi)
  • sekmju izraksts( uz 10.klasi)
  • liecība ( uz 2.-9. un 11.-12.klasi)
  • medicīnas karte 026/u ( uz 1. un 10.klasi)
  • medicīniskā izziņa ( uz 10.klasi)
  • 2 fotogrāfijas dokumentiem ( visās klasēs)
  • iesniegums uz skolas veidlapas ( visās klasēs)

 Iesniegumu mācībām vidusskolā iesniedz skolēna vecāks/ pilnvarota persona vai skolēns pats, ja sasniedzis 16 gadu vecumu.

Dabaszinību programma. Palielināts stundu skaits matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, lai pēc iespējas labāk sagatavotos eksāmeniem un turpmākām studijām. Piemērota skolēniem, kas plāno savu nākotni saistīt ar medicīnu, tehniskām specialitātēm. Beidzot šo daudzpusīgo virzienu, var iestāties ļoti dažāda profila Latvijas un citu valstu augstskolās.

Vispārējās izglītības programma . Salīdzinot ar dabaszinību programmu, stundu skaits matemātikā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā mazāks. Piemērota skolēniem, kuri vēl nav izvēlējušies savu nākotnes profesiju, bet ir vēlme būt labā, interesantā vidē, atklāt savas spējas, pilnveidot savus talantus. Ieviesīsim jaunus mācību priekšmetus – lietišķā etiķete, sociālās prezentēšanas prasmes, saskarsmes psiholoģija un konfliktu risināšana. Beidzot šo vispusīgo virzienu, ir iespēja iegūt noderīgas dzīvesprasmes un turpināt izglītību jebkurā jomā.

T. informācijai 63865605

														
Irēna Birgersone