Sveicam Kurzemes ZPD lasījumu uzvarētājus!

Marta Milta 11. b – I. pakāpe

Elza Madara Tīlika 11.a – I. pakāpe

Žanis Andersons 12.b – I. pakāpe

Mārtiņš Andersons 11.b – II. pakāpe

Kristers Upenieks 11.b – III. pakāpe

Alise Bruzinska 11.b – III. pakāpe

Eduards Sauja 11.a – III. pakāpe

Amanda Dombrovska 11.a – III. pakāpe

Andra Lagzdiņa 11.b – Atzinības raksts

Sveicam skolotājus D. Barančani, A. Zepu, L. Miķelsoni, I. Muižarāju

														
Irēna Birgersone

Starptautiskais Vizuālās mākslas konkurss “‘Es dzīvoju pie jūras”

Starptautiskais Vizuālās mākslas konkurss “‘Es dzīvoju pie jūras” notiek jau 14. reizi. Kopš 2008. gada konkursam tiek piešķirta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas patronāža un atļauts izmantot UNESCO simboliku. Konkursu vērtē gan starptautiska profesionāla žūrija, gan arī dažādu nacionalitāšu bērnu žūrija. Konkursa ietvaros bērni un jaunieši var pētīt un parādīt savai mentalitātei atbilstošu redzējumu par savas tautas kultūru un tradīcijām, atainojot savas emocijas un piedzīvojumus pie jūras.
Šī gada konkursa tēma arī bija- “Atpūta pie jūras”.
Konkursam tika iesniegti 3916 darbi no 24 valstīm – Latvijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Krievijas, Ukrainas, Azerbaidžānas, Uzbekistānas, Turcijas, Lietuvas, Indonēzijas, Polijas, Serbijas, Irānas, Indijas, Rumānijas, Bulgārijas, Singapūras, Ungārijas, Moldovas, Horvātijas, Vācijas, Igaunijas, Ķīnas, Slovēnijas. Pašus interesantākos un veiksmīgākos tēlojumus var apskatīt Jūrmalā, Līvu Akvaparkā un mākslas skolā līdz 20. aprīlim. Izstādē ieraudzījām arī Brocēnu vidusskolas skolnieču Doras Liekmanes (2a. klase) zīmējumu un Danas Gakutes (8b. klase) gleznojumu. Danas darbs tika apbalvots ar Atzinības rakstu.
Piektdienā, 13. martā, notika izstādes atklāšana, un visi čaklie zīmētāji varēja plunčāties Akvaparka ūdeņos. Sk.Aiva Šteina
20150123_132711

														
Irēna Birgersone

Apsveicam ar panākumiem mūzikas olimpiādē

IV Latvijas Mūzikas olimpiādē, 3.posma vēsturiskajā novadā Kurzeme no Brocēnu vidusskolas piedalījās Dana Gakute un ieguva 2.vietu.

														
Irēna Birgersone

Turēsim īkšķus par “eXperiments”

Latvenergo koncerna 8. un 9. klašu skolēnu erudīcijas konkursā “eXperiments”noskaidrotas piecas fizikā spēcīgākās Kurzemes reģiona komandas. Tās tiksies pusfinālā 2. aprīlī Liepājā, Liepājas Universitātē. Komanda, kas izvirzīsies vadībā pusfināla kārtā, pārstāvēs reģionu fināla spēlē televīzijas kanālā LNT. Izšķirošajā atlases kārtā piedalīsies tikai piecas no visām 37 Kurzemes reģiona komandām, to vidū arī Brocēnu vidusskolas komanda “Zvaigžņu komanda”. Skolotājs-konsultants Anete Milta, kapteinis Klāvs Derkintis, dalībnieki Amanda Bekere, Jeļena Sušinska, Kristiāna Švaža, Megija Petrova, Kristers Stepanovs. Neklātienē iegūti 142 punkti.

														
Ginta Sīle

22.marts- Pasaules ūdens diena

Ūdens ir mūsu planētas dzīvības avots. Spēcīgs un trausls vienlaicīgi. Visai cilvēcei kopā ir jārūpējas, lai tas saglabātos tīrs un dzirkstošs. Tāpēc no 1992. gada pēc UNESCO ierosinājuma pasaulē tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. Tās mērķis ir vērst pasaules valstu valdību, kā arī katra cilvēka uzmanību uz jautājumiem, kas skar planētas ūdens resursu saglabāšanu un attīstību.

Jau otro gadu Brocēnu vidusskolā notiek Brocēnu novada skolu 7. klašu komandu konkurss, veltīts ūdens dienai.

Šogad, 24. martā konkursā piedalījās komanda no Blīdenes pamatskolas „Burbuļi”, komanda no Remtes pamatskolas „Pingvīni”, no Brocēnu vidusskolas 2 komandas „Ūdens pilieni” un „Varavīksne”.

Pēc interesantajiem priekšnesumiem, ar kuriem komandas sevi pieteica un iepazīstināja, skolēniem bija jāveic konkursa uzdevumi: jāatpazīst tējas un jānosaka to ceļš cilvēka organismā, jāorientējas ūdens apritē dabā, jāprot sniegt pirmā palīdzība slīcējam, jāzina svarīgi fakti un skaitļi par ūdeni un citi uzdevumi.

Apsveicam Remtes pamatskolas komandu ar 1. vietu! Gaidīsim ciemos uz konkursu nākamā gada ūdens dienā!

Paldies veselību veicinošās darba grupas komandai, 9.a klases meitenēm par veiksmīgu konkursa organizēšanu!

Veselību veicinošās darba grupas vadītāja Inita Valtere

DSCN0030 DSCN0034 DSCN0038 DSCN0041

														
Irēna Birgersone

Sveicam

Eduardu Sauju un Santu Andu Laugali ar labiem panākumiem filozofijas olimpiādē valstī! Skolēnus gatavoja skolotāja Inta Muižarāja.

Unu Līci ar 1.vietu starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk.Ļ.Zvaigzne)

Lieni Jamščikovu ar atzinību starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk.Ļ.Zvaigzne)

Lauru Briedi ar 3.vietu starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk.M.Neilande)

Jāni Dombrovski ar atzinību starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk.M.Neilande)

														
Ginta Sīle

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdī

9.-11.klašu skolēni pulcējās Brocēnos pie piemiņas akmens. Izsūtīto un represēto autoru darbus runāja 10.a klases skolēni. Goda sardzē pie Latvijas karoga un ierindā stāvēja mūsu jaunsargi.Pirms piemiņas klusuma brīža uzrunas teica V.Rolis un novada domes priekšsēdētāja S.Dūklava.

														
Ginta Sīle

Aspazijas un Raiņa atcerei

10.martā tika rīkots dzejas rīts. Aspazijas un Raiņa atveidotāju pulkam Latvijā pievienojās arī mūsu 11.a klases skolēni Signe Millere un Eduards Sauja. Skolotāji šajā stundā runāja dzejnieku darbus- gan savus mīļākos no skolas laikiem, gan šobrīd izvēlētos. Jauki, ka mūsu skolas direktoram , komponistam, Egonam Valteram radošajā krājumā ir arī dziesma ar Aspazijas vārdiem, kuru klausījāmies viņa izpildījumā. Ar savu uzstāšanos atceres rītu kuplināja visi retorikas skolēni(11.a) un arī jaunāko klašu skolēni- Ērika Milta,Rūta Ābola, Arvis Sproģis (1.kl.) Tīna Olševska, Kevins Oļševskis ( 5.b)

DSCN9856 DSCN9861 DSCN9864 DSCN9865

														
Ginta Sīle

Sākumskolas matemātikas olimpiāde

5.marts pulcēja Brocēnu vidusskolā labākos sākumskolas matemātiķus no Saldus, Skrundas un Brocēnu novadiem. Jau 16.gadu olimpiādi organizē Brocēnu vidusskola. Par to paldies gan uzdevumu sastādītājiem- pamatskolas skolotājiem, gan organizatorēm- sākumskolas skolotājām. Brocēnu novada sākumskolas metodiķe V.Ķezbere vēlēja skolai: „Matemātikas maģijas spēku vairot un celt arī turpmāk!”. Olimpiādē piedalījās 84 skolēni. Pārvarēt satraukumu un iepazīt skolu, palīdzēja klauniņš un mazā raganiņa. Saviļņojošs mirklis bija gaisā aizlidojošie baloniņi, kuriem katra skola piesēja lapiņu ar cerībām un vēlējumu. Šogad ceļojošā balva- runcis Cipariņš aizceļoja uz Pampāļu pamatskolu. Apsveicam! Lai matemātika kļūst par ikviena skolēna palīgu un sabiedroto!

sk.V.Ķezbere

IMG_7253 IMG_7259 IMG_7274 IMG_7279

														
Irēna Birgersone

Lepojamies!

Lepojamies ar  panākumiem starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē 9. klasēm.

1. vieta Dacei Preisai 9.a kl., skolotāja Inita Valtere.

														
Irēna Birgersone