Lepojamies ar savējiem!

18.novembrī Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā Latvijas Republikas dzimšanas dienas svinīgajā pasākumā “Ūdensrožu svētki” apbalvojumus saņēma arī mūsu skolas skolotāji un skolēni.

Brocēnu novada gada cilvēks kultūrā – Egons Valters. 

Brocēnu novada apbalvojuma “Jauniešu balva – pumpurs” ieguva 12.b klases skolniece Alvīne Paštore.

Brocēnu novada gada cilvēks sportā: Valērijs Korotkovs

Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Brocēnu novada attīstībā saņēma mūsu skolas skolotāji Daiga Barančane, Ināra Bērziņa, Raitis Plauks un 11.a klases skolēns Ralfs Jekavickis.

   

 

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
20.11.pirmdiena  

21.11.otrdiena

 

Mācību jomu grupu sanāksmes 7.50

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

22.11.trešdiena Metodiskā padome 15.30
23.11.ceturtdiena Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 8.-9.klasēm
24.11.piektdiena Leļļu teātris „Vilks, kurš rija grāmatas” 12.20 1.-4.klasēm (aktu zāle)

														
Irēna Birgersone

“Spēks un Daile”

2017.gada 16.novembrī  Kuldīgas pilskalnā notika Lāčplēša dienai veltītās militarizēto sporta spēļu „Spēks un Daile” sacensības. Sacensību organizētāji, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Zemessardzes 45.nodrošinājuma bataljona profesionālā dienesta karavīriem, aicināja Kuldīgas, Talsu, Saldus, Alsungas, Aizputes, Brocēnu un Skrundas novada izglītības iestāžu 5.-9.klašu un 10.-12.klašu skolēnus. Komandā 4 dalībnieki (2 zēni, 2 meitenes). Pasākuma mērķis ir popularizēt Latvijas Republikas Zemessardzi, veicināt jauniešu interesi par militāro aktivitāšu iespējām Latvijā un noskaidrot spēcīgākās komandas septiņos Kurzemes novados. Brocēnu vidusskolu pārstāvēja 4 komandas no 8.b, 9.a, 9.b, 12.b klasēm.

Sacensības noritēja trijās daļās:

  1. Militārā stafete lauka apstākļos (distances garums 5.-9.kl. ~800m, 10.-12.kl. ~1500m).
  2. Medicīniskās zināšanas „Raibais plāksteris” (tiek pārbaudītas dalībnieku teorētiskās un praktiskās zināšanas medicīnas jautājumos).
  3. Teorētiski jautājumi „Vēsture un šodiena” (tiek pārbaudītas zināšanas par Latvijas Brīvības cīņām, Lāčplēša dienu, Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Zemessardzes šodienu).

Mums paveicās, ka diena bija saulaina un samērā silta. Ja kādam arī bija auksti, tad Zemessardzes karavīri bija parūpējušies par siltu tēju. Kad militārā stafete lauku apstākļos bija paveikta, spēkus varēja atgūt ēdot gardu soļanku. Brīvajos brīžos, īpaši iekārtotā karavīru teltī, varēja skatīties dokumentālās video filmas un fotogrāfijas no karavīru ikdienas. Redzēto uz ekrāna ar saviem komentāriem un skaidrojumiem papildināja Zemessardzes komandieris. Saturīgi bagāta, fiziski aktīva un interesanta diena! Prieks, ka mūsu skolu pārstāvēja saliedētas, viens otru atbalstošas un uzmundrinošas komandas.

Kopvērtējumā militārajās sporta spēlēs „Spēks un Daile” 5.-9.klašu grupā 2.vietu ieguva 8.b klases komanda „324” Mārtiņš Mariss Burkovskis, Mārtiņš Kalniņš, Elīna Ķezbere un Lillija Birgere. 10.-12.klašu grupā 1.vietu ieguva 12.b klases komanda „Ba!„ Ernests Bušmanis, Egils Milnis, Kitija Holšteine un Elīza Jekuma.

Mūzikas skolotāja, 8.b klases audzinātāja Aija Zakovska.

														
Irēna Birgersone

Latvijas Kultūras kanons

15.novembrī Kuldīgas Mākslas namā pulcējās Kurzemes reģiona vidusskolu komandas kārtējā Latvijas Kultūras kanona konkursā, kura devīze 2017-2018 mācību gadā ir “Kultūras kanona vēstis Latvijas nākošajā simtgadē”. Prieks, ka jaunieši nopietni un radoši interpretē  kanonu  un ir latvisko kultūras vērtību nesēji  jaunā, mūsdienīgā redzējumā.

Sveicam komandu – Alvīni Paštori, Daci Preisu, Samantu Turku, skolotāju Intu Muižarāju ar iegūto 1. vietu!

														
Alvīne Pastore

Mārtiņdiena ar folkloras grupu “Virza”

10.novembrī Mārtiņdienā skolā pie pirmajām un otrajām klasēm ciemojās Brocēnu kultūras centra folkloras kopa “Virza”. Mārtiņi ir robeža starp pagājušo veļu laiku un ķekatās iešanas laiku. Tāpēc ciemiņi izskatījās kā balti gariņi. Ar dziesmu tie aicināja mūs visus iet rotaļās. Mēs ar prieku iesaistījāmies rotaļās par veco Brocēnu tiltu, “Ābolu grozs”, “Liksim lāci gulēt”, “Mazgāsim lāci”, u.c. Mēs pavadījām Mārtiņdienu gluži kā senie latvieši – dziesmās un rotaļās.

Skolotāja V.Sproģe

 

														
Irēna Birgersone

Pateicība

IZSAKU pateicību par starpnovadu konkursa „ Brocēnu četrcīņa” sagatavošanu un vadīšanu šādām Brocēnu vidusskolas skolotājām: Vitai Banzenai, Ditai Dubultai,Olitai Ļitvinovai,Vinetai Mielavai,                           Anetei Miltai,Margitai Skrastiņai.

IZSAKU pateicību par iegūto 1. vietu Latvijas Kultūras kanona konkursā 2017.-2018. „ Kultūras kanona vēstis Latvijas nākamajā simtgadē” pirmajā kārtā Kurzemes reģionā sekojošiem skolēniem: Alvīnei Paštorei 12.b kl., Dacei Preisai 12.b kl.,  Samantai Turkai 10.a kl., skolotājai Intai Muižarājai.

Direktors E.Valters

														
Irēna Birgersone

Lepojamies!

15.novembrī Cēsīs notika “Skolu reitinga 2017” balvu pasniegšana. Šogad konkursā tika nominēta 51 skola četrās nominācijās – ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas, tajā skaitā tehnikumi, arodvidusskolas un mūzikas skolas. Reitingā pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos vērtē piecus mācību priekšmetus – latviešu valodu, matemātiku, angļu valodu, dabas zinības (bioloģija, fizika, ķīmija), vēsturi un skolas kopvērtējumā, kā arī skolu izaugsmi gan mācību priekšmetos, gan kopvērtējumā. Mūsu skola ir labākā pilsētu vidusskolu grupā.Uz svinīgo apbalvošanas ceremoniju devās bioloģijas skolotāja Margita Skrastiņa, ķīmijas skolotāja Vita Banzena un direktora vietniece izglītības jomā Olita Ļitvinova. Draudzīgā aicinājuma balvu mēs saņemam jau 4.reizi – 2003.,2007.,2012.un 2017.gadā.

 

														
Irēna Birgersone

Izrāde “Lidojošais šķīvītis”

10.novembrī notika izrāde “Lidojošais šķīvītis”, kas bija paredzēta 5. klašu skolēniem. Ieejot klasē, visus pārņēma neliels uztraukums. Klase bija tumša, un bija sajūta, ka atrodamies ne uz šīs zemes. Klases griestos spoguļojās tūkstošiem, nē, miljoniem zvaigžņu un arī planētas. Izrādes laikā skolēni varēja aizdomāties par to, vai bez mums plašajā visumā ir vēl kādas dzīvas un saprātīgas būtnes, vai šīs būtnes grib ar mums draudzēties vai varbūt padejot, vai spēlēt basketbolu.    Skolēni varēja noklausīties stāstus par citplanētiešiem un lemt, vai dzirdētais ir patiesība. Paldies aktieriem Samirai Adgezalovai un Jānim Kronim, kuri ļāva iepazīties ar interesantiem zinātnes atklājumiem un kaut brīdi pašiem iejusties zinātnieka lomā. Izrāde ir veidota projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Skolotāja Ļena Zvaigzne

 

														
Irēna Birgersone

Sacensību rezultāti

Skolas stiprinieka rezultāti šeit:

Virves vilkšanas rezultāti šeit:

														
Irēna Birgersone

3.a un 3.b klases viesojas Jaunpilī

Kā dzīvojuši senie latvieši? Ar ko nodarbojušies? Atbildes uz šiem jautājumiem 3.a un 3.b klases skolēni uzzināja ekskursijas laikā viesojoties Jaunpils viduslaiku pilī. Amatu mājā iepazinās ar aušanas tehniku, steļļu daudzveidību, vilnas dzijas krāsošanu ar krāsām, iegūtām no augiem. Priecājās par meistaru darbiem- austām segām, tautastērpu audumiem, rakstainiem cimdiem, rotaslietām. Praktiskajā nodarbībā bērni iemācījās noaust rokassprādzi no vilnas dzijas. Pastariņa muzejā skolēni iepazinās ar rakstnieka E. Birznieka –Upīša dzīvi. Apskatīja seno Ziemeļkurzemes lauku sētu, izspēlēja senās rotaļas. Katram bija iespēja veidot rudzu miltu kukulīti un cept to īstā krāsni, kura bija kurināta ar malku. No lauku krējuma bērni sakūla ar koka karoti sviestu lielā māla bļodā. Ekskursijas noslēgumā, bērni gardi apēda krāsnī pašu cepto maizīti ar sviestu.

Aicinām arī Jūs izstaigāt Pastariņa takas un iepazīt E. Birznieka –Upīša dzimtas vēsturi!

Klases audzinātāja S.Tarasova

														
Vivita Ķezbere