Cienījamie vecāki!

27.11.2015. Brocēnu vidusskolas pedagogi pievienojas Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrības brīdinājuma streikam.

Aicinām atbalstīt skolotājus un nodrošināt bērnu pieskatīšanu mājās. Ja tas nav iespējams, lūgums informēt klases audzinātāju līdz 24.novembrim.

Pedagogu 27.11.2015. brīdinājuma streika prasības attiecībā uz pirmskolām un vispārizglītojošām skolām:

* uzlabot darba samaksas nosacījumus:
1) pirmskolas izglītības iestādēs,
2) mazajās skolās (skolēnu skaits līdz 100),
3) atbalsta personālam (bibliotekāriem, psihologiem, logopēdiem,
speciālajiem pedagogiem).

* nepieļaut darba samaksas pasliktināšanu nozarē strādājošajiem.

														
Irēna Birgersone

Florbolistiem 2. vieta novada sacensībās!

Druvas sporta hallē tika aizvadītas florbola sacensības 8.-9. klašu skolēniem. Finālā tika četras komandas, Brocēnu vidusskola, Druvas vidusskola, Saldus 2. vidusskola, Saldus pamatskola. Tika izspēlētas trīs spēles ar Saldus 2. vidusskolu nospēlējām 5:0, ar Saldus pamatskolu 6:1, bet visspraigāk mūsējiem gāja ar Druvas vidusskolu, kur spēle beidzās ar rezultātu 3:3, visi gaidīja “bullīšu” sēriju, BET tiesnesis nolikumu apskatot, par labu svaru kauss nosvērās Druvas vidusskolai, jo bija iemetuši vairāk vārtu!
Žēl, bet tāds ir sports! Paldies zēniem par cīņu! Apsveicam ar 2. vietu!

Komandā spēlēja: Mārtiņš Ķevlis, Everts Ozols,  Jorens Kvēle-Kvāls, Rihards Dzenis, Artūrs Bušs, Raivo Beinarovičs, Voldemārs Maslovskis, Edijs Ozols, Elvis Veisbergs!
Labākais spēlētājs Brocēnu vidusskolas komandā: Voldemārs Maslovskis!

Sportistiem palīdzēja sagatavoties skolotājs: Niks Ozols

														
Niks Ozols

Svētku koncerts

afisa

														
Irēna Birgersone

Mūsējie startē Kuldīgā

Lāčplēša dienai veltītajās militarizētajās sporta sacensībās piedalījās divas komandas:

Mārcis Puriņš 12.a

Mārtiņš Andersons 12.b

Alise Bruzinska 12.b

Kitija Holšteine 10.b

un ieguva 3.vietu.

Sparīgi cīnījās arī “Mežonīgie 11.tie”:

Toms Sakne 11.a

Linards Sproģis 11.a

Laura Treinovska 11.a

Linda Ābele 11.a

														
Ginta Sīle

Vecāku padome strādā atbildīgi un radoši

12.novembrī notika vecāku padomes sanāksme. Padomes darbu turpinās vadīt Andrejs Sergejevs. Vietnieka darbs šogad Kristīnei Maslovskai. Pieaudzis arī jaunu dalībnieku skaits, kuri ieinteresēti un radoši mēģina rast risinājumu dažādiem , ar skolas dzīves uzlabošanu ,saistītiem jautājumiem.

Visus priecēja vecāku improvizētā uzstāšanās skolas vecāku pilnsapulcē oktobra mēnesī.

DSCN4061 DSCN4065 DSCN4068 DSCN4069

														
Ginta Sīle

Iepazīsti eiro!

Jau gandrīz divus gadus eiro ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa. Bet kur un kāpēc tas top? Kur glabājas Latvijas nauda? Kādas jaunas naudas zīmes gaidāmas, kā iemācīties atšķirt naudu no viltojuma?

Interesantas un izsmeļošas atbildes uz šiem jautājumiem 3., 5. un 6.klašu skolēniem 10. novembrī sniedza Latvijas Bankas darbinieki un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas komanda, lai rosinātu skolēnus piedalīties ECB un Latvijas Bankas rīkotajās sacensībās „Eiro skrējiens”

sk.I.Muižarāja

20151110_113752 20151110_113803

														
Irēna Birgersone

Seminārs „Dalies mācīšanas priekā!”

4.novembrī Brocēnu vidusskolā pulcējās novada sākumskolas skolotāji, lai dalītos pieredzē un diskutētu par dažādām mācību metodēm sākumskolā. Seminārs „Dalies mācīšanas priekā!” pārliecināja, ka tepat novadā ir radoši pedagogi. Gluži kā Sprīdītim, nav vienmēr jāmeklē pieredze citur, bet tepat Brocēnu novadā mēs varam ieklausīties viens otrā, gūt apstiprinājumu un uzmundrinājumu savam darbam.

Rudenīgu noskaņu dzejā un dziesmās uzbūra Digna Virkstene, kuras izstrādātais darbs „Uzdevumu krājums matemātikā 1.-3.klasei” ieinteresēja sākumskolas skolotājus.

Ikvienam skolotājiem bija, ko teikt, jo dažādos kursos gūtās idejas rada ierosmi interesantākām mācību stundām. Humānās pedagoģijas, globālās izglītības un dabaszinību projekta metodes var izmantot jebkurā mācību priekšmetā, padarot bērnu acis mirdzošākas un mācību stundas interesantākas. Semināra noslēgumā pedagogi atzina, ka šādas tikšanās iedrošina, dod pārliecību jaunām idejām un izaicinājumiem!

Sākumskolas MA vadītāja V.Ķezbere

IMG_1235 IMG_1242 IMG_1246 IMG_1255

														
Irēna Birgersone

„BROCĒNU ČETRCĪŅAS” PIEKTĀ SEZONA

  1. novembrī jau piekto gadu pēc kārtas Brocēnu vidusskolas inovatīvās pieredzes skolas (IPS) komanda O. Ļitvinova, V. Banzena, V, Mielava, A. Milta organizēja starpnovadu konkursu matemātikā un dabaszinību priekšmetos „Brocēnu četrcīņa 2015”. Konkurss pulcēja 56 devīto klašu skolēnus no Brocēnu, Kandavas, Saldus un Skrundas novadiem. Tradicionāli konkurss norisinājās divās daļās. Pirmajā daļā skolēni startēja individuāli, izpildot 10 testveida uzdevumus katrā no četriem mācību priekšmetiem – matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā. Četrdesmit minūtēs noskaidrojās spēcīgākie. 1.vieta Kasparam Vitkovskim no Zirņu pamatskolas, 2. vieta Martai Kreicbergai no Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas un Elīnai Stencelei no saldus 2. vidusskolas, 3. vieta Ancei Timbarei no Skrundas vidusskolas. 2.daļā skolēni pulcējās skolas zālē komandu sacensībām, kur viņus ar īsu uzrunu sveica skolas direktors Egons Valters. Tālāk stafete tika nodota žūrijai ( V. Banzena, V, Mielava, A. Milta) un pasākuma vadītājai – 12. klases skolniecei Martai Miltai ar asistentu komandu – 12. klases skolēniem, kuri jau piekto gadu palīdz konkursa norisē.

Pirmais uzdevums „Skaitļu haoss” pārbaudīja komandas acīgumu. 3 minūšu laikā bija jāatrod pēc iespējas vairāk skaitļu, skaitot pēc kārtas, kuri plakātā bija noslēpušies raibā, dažāda lieluma, formāta un krāsu haosā. Acīgākie – Blīdenes pamatskolas „Rakari”, kuri atrada 49 skaitļus no 100.

Otrais uzdevums „Rudens lapas” iepriecināja žūriju, jo komandas uzrādīja līdzvērtīgi labas zināšanas, atpazīstot dažādu koku lapas pēc dotajām bildēm.

Trešajā uzdevumā „Krustām šķērsām” komandas risināja krustskaitļu mīklu, kura pārbaudīja skolēnu zināšanas visos četros mācību priekšmetos. Vislabāk veicās Brocēnu vidusskolas „Pitagoriem” un Saldus pamatskolas „SP-B” komandām.

Ceturtais uzdevums „Dārzeņu blīvums” lika komandām darboties praktiski, svērt kartupeļus, burkānus, kāļus, rēķināt un pamatot, cik liela tilpuma spaini vajadzēs, lai tos atnestu no tirgus. Vislabāk veicās Saldus 2. vidusskolas „ SDHN” komandai, kura nopelnīja maksimālos 10 punktus.

Piektajā uzdevumā „Burtu jūklis” komandas visai ātri atšifrēja saukli „Tuvāk dabai, tuvāk savai labsajūtai”, bet sestais uzdevums „Tangrama māja” sagādāja grūtības. Tikai četras komandas salika puzli pēc dotā silueta, izmantojot 7 dotās figūras. Arī šajā disciplīnā līderos izvirzījās Saldus 2. vidusskolas „ SDHN” komanda.

Septītais uzdevums „Fizika + Ķīmija” ļika komandām eksperimentēt, mērīt, salīdzināt, izprast un pamatot, veicot praktiskas darbības. Vajadzēja četriem šķidrumiem noteikt ph līmeni ar ph-metru, kā arī, izmantojot digitālo termometru, noteikt katra dalībnieka un komandas vidējo plaukstas temperatūru. Arī šeit līderos „SDHN” komanda.

Kamēr žūrija apspriedās, dalīja vietas un steidzīgi rakstīja diplomus, dalībnieki varēja atskatīties uz ”Četrcīņas” vēsturi fotogrāfijās, iepazīties ar Brocēnu vidusskolas piedāvājumiem gan mācību, gan sadzīves, gan izklaides jomās, kā arī izkustēties skolotājas Dignas Virkstenes dziedošajā vadībā.

 

 

Kādas komandas piedalījās un kā tām veicās, varam vērot tabulā:

 

Komandas Komandu punkti Vieta
Saldus pamatskola SP-A 56,25
Saldus pamatskola SP-B 58,20
Saldus 2. vidusskola SDHN 73,30 1.VIETA
Saldus 2. vidusskola H2SO4 60,00
Pampāļu pamatskola XXXX 46,70
Skrundas vidusskola PFU 64,65 3.VIETA
Skrundas vidusskola SAVA 49,05
Zirņu pamatskola Pirmskaitļi 61,55
Blīdenes pamatskola RAKARI 56,65
Kandavas internātvsk. KIVS 49,50
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vsk. (AB)2   64,75 2.VIETA
Saldus 1.vidusskola   Alfa un omega 58,50
Brocēnu vsk.   Pitagori 62,70 4.VIETA
Brocēnu vsk.   3 muskatieri 55,35

Prieks un diplomi ar balvām tika gan uzvarētājiem, gan visām pārējām komandām, kuras ieguva atzinības rakstu par piedalīšanos, kā arī organizatoriem un viņu palīgiem – 12. klases skolēniem.

Organizatoru vārdā, IPS matemātikas skolotāja    Vineta Mielava

DSCN4140 DSCN4145 DSCN4151 DSCN4182

														
Irēna Birgersone

Florbols 6.-9. klašu meitenēm!

Druvas sporta zālē tika aizvadītas Saldus novada skolu florbola sacensības 6.-9. klašu meitenēm! Lai gan mūsējām šoreiz augstus rezultātus nesanācu uzrādīt, meitenes bija apmierinātas ar gūto pieredzi, kuru ņems vērā gatavojoties nākamajam gadam!

12189658_164757033874567_8108782823506525814_n
Komandā spēlēja: Patrīcija Bruzinska, Linda Breidaka, Gerda Olševska, Estere Zaķe,  Elizabete Vasiļevska,, Dana Gakute, Linda Poļaka, Linda Bula, Sonora Sergejeva, Elīza Milta.

Meitenēm palīdzēja sagatavoties skolotāja: Santa Markevica

Brocēnu vidusskola lepojas ar Jums! :)

														
Niks Ozols

Lāčplēša dienā

11.novembrī kopā ar Brocēnu pilsētas iedzīvotājiem dosimies Lāpu gājienā. Pulcēšanās pie Brocēnu vidusskolas plkst.18:00. Aicinām lāpas gādāt laicīgi!

Uz skolu atnes svecīti Gaismas ceļam !

														
Ginta Sīle