Nedēļas plāns

8.janvārī

  • Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

9.janvārī

  • Skolotāju sanāksme 7.50(112.)
  • Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)
  • Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

11.janvārī

  • Izglītojoša nodarbība „Gribi būt mobils”6.,7.,8.klasēm8.30(aktu zāle)
  • Kompetenču projektu sanāksme (G-21)15.30
  • Vecāku padome 18.00(201.)

 

Irēna Birgersone