Nedēļas plāns

8.janvārī

  • Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

9.janvārī

  • Skolotāju sanāksme 7.50(112.)
  • Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)
  • Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

11.janvārī

  • Izglītojoša nodarbība „Gribi būt mobils”6.,7.,8.klasēm8.30(aktu zāle)
  • Kompetenču projektu sanāksme (G-21)15.30
  • Vecāku padome 18.00(201.)

 

														
Irēna Birgersone

Makulatūras vākšana

Pirmajā semestrī esam aktīvi pastrādājuši, vācot makulatūru.  Kopā savākti 2066,5 kilogrami. Daudzi ir pielikuši savu roku, lai Latvija būtu tīra, zaļa, un, veidojuši labu ieradumu, šķirot atkritumus.  Čaklākie makulatūras vācēji mūsu skolā ir 4.b – savākti 685 kg, 1.b – 378 kg, 8.c – 268 kg un 6.a -185 kg. Paldies par aktivitāti!

Arta Zepa un Daiga Barančane

														
Irēna Birgersone