Talantu skolas nodarbības

30.novembrī Brocēnu novada skolēni devās radošo tehnoloģiju piedzīvojumā. Nodarbības laikā skolēni uzzināja, kā tiek veidota un darbojas aizraujošā modelēšanas pasaule. Iepazinās ar tehnoloģijām, kas spēj darbināt miniatūrus vilcienus, auto un pat fabrikas. Bērni ar lielu aizrautību darbojās telpisku 3D maketu būves darbnīcā. Katrs izveidoja savu mazās pasaules gabaliņu – maketu, uz kura attēloja iegūtās zināšanas par elektroenerģiju- tās ražošanu, uzkrāšanu un izmantošanas veidiem. Izveidotie 3D darbi palika katra dalībnieka rīcībā – sapņu, prasmju un zināšanu turpmākai iedvesmai.

Skolotāja O.Visocka

Vivita Ķezbere