Talantu skola

7.decembrī Brocēnu vidusskolā notika novada Talantu skolas otrā nodarbība 7.-9. klašu audzēkņiem. Nodarbības tēma – Klimats un laikapstākļi, klimata pārmaiņas Latvijā un pasaulē. Nodarbības vadīja Gunta Kalvāne, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docente, kas studentiem pasniedz ar klimatu un dabas ģeogrāfiju saistītos kursus, kā arī strādā ar topošajiem dabaszinātņu un ģeogrāfijas skolotājiem. Vada ekskursijas un praktiskās nodarbības LU Dabas mājā. Nodarbības laikā skolēni uzzināja vairāk par klimata pārmaiņu cēloņiem un sekām, un ko zinātnieki prognozē nākotnē. Pārbaudīja savas zināšanas, izpildot testu par dažādiem klimata rekordlielumiem un vietām. Praktiski darbojoties un eksperimentējot, noskaidroja kāpēc klimats uz Zemes ir tik dažāds, un, kas to nosaka, veica dažādus mērījumus ar mēraparātiem. Skolēni to veica ar aizrautību, līdz ar to laiks paskrēja nemanot. Svarīgi ir darboties komandā un pildīt noteikumus, lai eksperiments būtu ar jēgu un tā rezultātā varētu izdarīt secinājumus. Paldies Guntai Kalvānei, kas bija savedusi visu eksperimentiem nepieciešamo, sākot no vulkāniskajām smiltīm līdz galda lampām. Nodarbības 2. daļā docente runāja arī ar 11. klašu skolēniem, kas raksta pētnieciskos darbus. Tika doti praktiski padomi, iespēja vingrināties darba mērķu un uzdevumu noteikšanā. Skolēni to novērtēja pozitīvi, kā iespēju vēlreiz pārdomāt sava pētījuma gaitu.Talantu skolas nodarbības tiek organizētas ES struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ietvaros.

Ģeogrāfijas skolotāja Daiga Barančane

Irēna Birgersone