Apsveicam!

Apsveicam par iegūtajām godalgotajām vietām starpnovadu bioloģijas olimpiādē vidusskolas klašu grupā:

Daci Preisu 12.b kl –  1. vieta;

Emīliju Kramēnu 12.b kl – 3. vieta;

Lauru Briedi 10.a kl. – Atzinība.

Skolotāja Margita Skrastiņa.

														
Irēna Birgersone