Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
4.12.pirmdena

Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

Pedagoģiskā procesa atbalsta grupa 13.00

5.12.otrdiena

 

Informatīvā sanāksme skolotājiem, klašu audzinātāju sanāksme 7.50(112.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

6.12.trešdiena

Tikšanās ar mākslinieci Guntu Krauleri 5.-9.kl. krāsu pulciņa skolēniem+9.a klasei14.00(aktu zāle)

Skolas vadības tikšanās ar deputātiem par atklāto vēstuli izglītības ministrijai, pašvaldības savienībai 17.00(dome)

7.12.ceturtdiena

„Pasaka par sniedziņu” leļļu teātris(1.a;1.b;1.c;2.b;3.a;3.b kl.)13.00(aktu zāle)

Talantu skola- nodarbība par klimatu G. Kalvāne 8.a klasei+ Remte, Blīdene 12.10-13.50(102.)

G 21 sanāksme projektu skolotājiem 15.30(102.)

Skolas Padome 17.00(sk. ist.)

Vecāku Padome 19.00(201.)

8.12.piektdiena

Ziemīgās piektdienas „Šalles, pančo, plediņi”

Skolotāju sanāksme par 2018.gada 20.septembra Brocēnu novada „Pilsoniskās audzināšanas” konferenci 8.00(102.)

 

Irēna Birgersone