Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
25.09.pirmdiena

Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

Drošības stunda 2.b un 2.a klasei kopā ar policijas inspektori A. Gluškovu

„Labo ziņu diena”

26.09.otrdiena

 

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

27.09.trešdiena  Viesojas Līvānu novada neklātienes programmu skolotāji
28.09.ceturtdiena Vecāku kopsapulce 18.00 (aktu zāle)
29.09.piektdiena

Skolotāju dienas pasākums 8.30-10.00 (aktu zāle)

„Jautrais Miķelis” tirdziņš 11.40(uz terases)

Skolotāju dienas ekskursija 13.00( no skolas)

Irēna Birgersone