Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
20.03.PIRMDIENA

Skolas administrācijas sanāksme 8.40(201.)

Skolas administrācijas tikšanās ar 9.kl. skolēniem, vecākiem 20.03.-23.03.(201.)

21.03.OTRDIENA

Skolotāju sanāksme 7.50(112.)

Komunikāciju līnija 8.30(aktu zāle)

Lekcija zēniem G. Kuklis (7.a,7.b kl.) 8.30 (521.kab.)

Lekcija zēniem G. Kuklis (7.c,6.a,6.b kl.) 9.20 (521.kab.)

„Ūdens dienas” konkurss (6.-7.kl.komandām)(521.kab.)

Novada vizuālās mākslas olimpiāde (5.-12.kl.)(401.kab.,405.kab.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

22.03.TREŠDIENA
23.03.CETURTDIENA Starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde (5.-7.kl.)(klasēs pie aktu zāles)
24.03.PIEKTDIENA Projekta „EFect” nodarbība projektā iesaistītiem un interesentiem „Mūsdienīga mācību stunda”

 

														
Irēna Birgersone