Zinātniski pētniecisko darbu konference Liepājā

Radoša un veiksmīga Brocēnu vidusskolas 11. klašu skolniecēm izvērtās piektdiena, 10. marts, kad meitenes Liepājas Universitātē Kurzemes reģiona skolēnu ZPD konferencē mēroja spēkus ar saviem vienaudžiem no visas Kurzemes.

Sveicam uzvarētājas un vēlam veiksmīgu startu Rīgā!

  1. pakāpe – Dace Preisa, Kristiāna Svaža, Alvīne Paštore, Megija Petrova, Santa     Kirsanova
  2. pakāpe – Una Ulena, Jeļena Sušinska, Emīlija Kramēna
  3. pakāpe– Biruta Mažrima

Atzinība – Kitija Holšteine, Elīza Jekuma, Kristiāna Zariņa, Endija Klimoviča.

Paldies skolotājām –

Daigai Barančanei, Ingai Rozalinskai, Mairitai Neilandei, Anetei Miltai, Irēnai Birgersonei, Vitai Banzenai, Margitai Skrastiņai, Intai Muižarājai.

Paldies par sadarbību darbu konsultantiem –  SIA „Cemex” speciālistēm Ivetai Preisai, Baibai Ragai, Brigitai Zvirgzdiņai, plastikas un bērnu ķirurgam Valdim Ģīlim, ķīmijas maģistrantei Diānai Džabijevai, Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspektorei Arnitai Gluškovai.

Skolotāja Inta Muižarāja.

 

Alvīne Pastore