4.-12.klases (klātienes) skolēni saņems starpliecības

Pirms skolēnu brīvlaika tiek izlikti starpvērtērtējumi visos mācību priekšmetos un katrs 4.-12.klases skolēns saņems starpliecību, kas informēs vecākus par skolēnu mācību sasniegumu līmeni un kavējumiem no 5.janvāra līdz 9.martam.
Ieraksts n/v ( nav vērtējuma) liecinās par to, ka skolēns nav veicis noteiktos darbus vai arī kavējumu dēļ nav bijis iespējams novērtēt skolēna zināšanas.
Starpliecībā esošie vērtējumi neietekmēs 2.semestra un gada vērtējumu. Starpliecību mērķis – veicināt sasniegt ikviena skolēna augstākus rezultātus mācību gada noslēgumā.
Direktora vietniece izglītības jomā Olita Ļitvinova

Irēna Birgersone