Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
27.02.PIRMDIENA

 

Skolas administrācijas sanāksme 8.40(201.)

b/d „Ķepu Ķepā” lekcija „Kā sadzīvot ar dzīvniekiem”(1.-4.kl. pēc grafika)12.20-aktu zāle

 

28.02.OTRDIENA

Metodisko komisiju sanāksmes 7.50

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

Diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasēm

Eksperimentu pēcpusdiena 1.-4.kl.skolas ēdamzāle

 

1.03.TREŠDIENA
2.03.CETURTDIENA
3.03.PIEKTDIENA Žetona izrāde 12.a klasei ”Limuzīns Jāņu nakts krāsā”19.00 BKC

 

														
Irēna Birgersone

Konkurss

Piektdien, 10.februārī, CSDD konkursa “Gribu būt mobils!” Liepājas reģiona pusfinālā mūsu skolas komanda “Min un rullē!” (Nora Grišāne, Rēzija Kalve, Ksenija Sanduļaka, Aleksandrs Puškarjovs, Jānis Štegmanis) ieguva godpilno 3.vietu un, atpaliekot tikai par 1 punktu, komanda “Ašie velobraucēji” (Amanda Avgustiņa, Karīna Blūma, Krista Ulena, Ralfs Stūris, Klāvs Valteris) – 4.vietu! Komandas sacensībām gatavoja skolotāja Anete Milta. Apsveicam!

Reportāža no pusfināla sacensībām: http://gribubutmobils.lv/rezultati/pusfinala-rezultati-3/#1482317828926-6ef29d57-0837

 

														
Irēna Birgersone

Pateicības

IZSAKU pateicību 9. a klases skolniekam Jānim Dombrovskim par iegūto 1. vietu un 8.b klases skolniecei Lienei Jamščikovai par iegūto 2. vietu starpnovadu latviešu valodas un literatūras  olimpiādē 8.-9. klašu grupā. Skolotājas M.Neilande un G.Raita.

IZSAKU pateicību 9.b klases skolniecei Laurai Briedei, 11.b klases skolniecei Jeļenai Sušinskai un 12.a klases skolniekam Kristapam Siksnam par iegūto 1. vietu, 11. b klases skolniecei Alvīnei Paštorei par iegūto 2. vietu, 10. a klases skolniecei Elizabetei Vasiļevskai un 12.a klases skolniecei Lindai Ābelei par iegūto Atzinību starpnovadu apvienības valsts ķīmijas 2. posma olimpiādē. Skolotāja V.Banzena.

IZSAKU pateicību 9.b klases skolniekam Artūram Ezerlīcim par iegūto 1. vietu un 9. a klases skolniekam Jānim Dombrovskim par iegūto 2. vietu starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 9. klašu grupā. Skolotājs G.G.Barons.

IZSAKU pateicību 5.b klases skolniekam Raivim Attekam par iegūto 3. vietu  starpnovadu matemātikas olimpiādē.

Direktors E.Valters

														
Irēna Birgersone

Projektu nedēļa sākumskolā

Labdien, cienījamie sākumskolas bērnu vecāki! Kā jau noteikti esat pamanījuši, no 6.- 10.februārim mūsu skolā bija Projektu nedēļa. Bērniem tā pagāja zinātkārā darbā un mirdzošām acīm. Sākumskolā gan bērniem, gan skolotājiem tas ir laiks, kad izbaudīt mācību darbu interesantāk, praktiski darbojoties, pētot un eksperimentējot. Lai mūsu sagatavotā avīzīte sniedz Jums nelielu ieskatu šīs nedēļas darbā!

Ar cieņu, direktora vietniece sākumskolas darbā V.Ķezbere

Projektu nedēļas avīzīte

														
Vivita Ķezbere

Nedēļas plāns

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
20.02.PIRMDIENA Skolas administrācijas sanāksme 8.40(201.)
21.02.OTRDIENA

Skolotāju informatīva tikšanās 8.15 (skolotāju istabā)

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

22.02.TREŠDIENA Lekcija vecākiem un skolotājiem „Mans bērns izvēlas karjeru”, lektore pedagoģijas doktorante, karjeras konsultante Inta Lemešonoka 17.30(aktu zāle)
23.02.CETURTDIENA Konkurss „Pēti. Izpēti. Stāsti.”(7.-8.kl.)13.00(521.)
24.02.PIEKTDIENA Žetona izrāde 12.b klasei ”Dāvana vientuļai sievietei”19.00 BKC

 

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

UNESCO 2017.gadu pasludinājusi par ilgtspējīgas tūrisma attīstības gadu, tāpēc 45.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde – konkurss “Lidice 2017” ir veltīts tēmai “Ceļojumi”.
Šogad konkursam tika iesūtīti 1165 darbi no 49 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 190 darbi. Jau otro reizi Latvijas kārtas laureātu vidū ir Brocēnu vidusskolas skolēns Arvis Miezis (5.b klase). Viņa zīmējuma nosaukums ir “Siltajās zemēs”.
Darbu izstāde bija apskatāma februārī Rīgas domē, Rātslaukumā, no kurienes tie aizceļoja uz konkursa noslēguma izstādi Čehijas pilsētiņā Lidicē.

Skolotāja Aiva Šteina

														
Irēna Birgersone

Izrāde

														
Irēna Birgersone

Pasākums

izkl

														
Irēna Birgersone

Valentīndiena skolā

Svinam Valentīndienu kopā! 

Mūsu skolā šogad Valentīndienas simbols ir sarkanā krāsa. Tādēļ katrai klasei (1.-12.) Valentīndienas ietvaros ir jābūt kopīgam simbolam sarkanā krāsā!

Aicinām piedalīties arī skolas darbiniekus un visus skolotājus izmantot sarkano krāsu savā tēlā! Svinēsim šo dienu sarkani!

Skolas prezidente, Alvīne Paštore.

														
Alvīne Pastore

Balle

vdiena

														
Irēna Birgersone